Jesteśmy dostawcą kompleksowych rozwiązań edukacyjnych, realizowanych za pomocą nowoczesnych technologii, m.in. projektujemy szkolenia e-learningowe w narzędziu Articulate, wdrażamy platformy e-learningowe w oparciu o LMS Moodle. 

 

Oferta

E-learning Connect

szkolenia z projektowania i produkcji e-learningu

SPRAWDZ OFERTĘ KURSÓW
Zasoby merytoryczne
PLATFORMY E−LEARNINGOWE
Usługi doradcze

e-szkolenia dedykowane tworzone są w odpowiedzi na konkretną potrzebę rozwojową Klienta i ściśle dopasowane do jego indywidualnych wymagań

e-szkolenia dedykowane to połączenie:

 • treści (kontentu) tworzonej w odpowiedzi na konkretne potrzeby Klienta
 • zróżnicowanych form interaktywnych, zwiększających zaangażowanie i wysoką skuteczność nauki
 • przykładów (case studies) osadzonych w realiach biznesowych Klienta różnorodnych mechanizmów wdrożeniowych, które pozwalają w intuicyjny i szybki sposób wykorzystać zdobytą wiedzę w codziennej praktyce biznesowej e-szkolenia dedykowane

e-szkolenia dedykowane:

 • zapewniają komfort uczenia się, wynikający z intuicyjnego interface’u, co pozwala skupić się na treści, a nie na skomplikowanej obsłudze kursu
 • dają możliwość budowania procesu „blended learning”, który obejmuje dodatkowe aktywności realizowane poza ekranem komputera oraz łączy je z warsztatami stacjonarnymi, funkcjonującymi w organizacji
 • mają strukturę gwarantującą wysoką efektywność nauki, między innymi dzięki racjonalnemu podziałowi/rozbiciu treści, wyodrębnieniu zagadnień kluczowych oraz podziałowi na lekcje opracowane zgodnie z metodologią „tell me, show me, let me (try me)”. Takie podejście zapewnia wysoki stopień przyswajania wiedzy

PRZYGOTOWANIE SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH W MODELU EXPRESS

Szkolenia dedykowane realizujemy także w szybkim, uproszczonym trybie express, co pozwala na istotne skrócenie czasu produkcji szkolenia. Pracując na dostarczonych przez Klienta materiałach jesteśmy w stanie w kilkadziesiąt godzin zrealizować wystandaryzowane szkolenia e-learningowe, gotowe do opublikowania na każdej platformie LMS.

Realizując kursy w modelu express przyjmujemy następujące założenia:

 • szkolenia w modelu express są realizowane w oparciu o materiały źródłowe Klienta i stanową zamkniętą merytorycznie całość, która nie wymaga ingerencji w treść
 • proces realizacji projektu w modelu express jest bardzo szybki - może trwać zaledwie 48 godzin od momentu dostarczenia materiałów
 • zaszyta w szkoleniu wiedza w łatwy i intuicyjny sposób jest aplikowana do praktyki biznesowej poprzez zastosowanie arkuszy narzędziowych, case studies, manuali, list kontrolnych
 • zróżnicowane formy interaktywne gwarantują wysoki stopień przyswojenia wiedzy i zaangażowania w proces, a test końcowy opracowany na podstawie dostarczonych pytań weryfikuje poziom wiedzy po zakończeniu szkolenia. Szkolenie w modelu express przechodzi przez proces QA (technicznej kontroli jakości)

Klientom niedysponującym własną platformą LMS, oferujemy udostępnienie szkoleń express w naszym środowisku, na zasadach dzierżawy.

Pełne e-szkolenia o uniwersalnej tematyce z obszaru zarządzania, przywództwa, innowacji, efektywności osobistej i obsługi desktopa, oparte na know-how marki House of Skills

Biblioteka e-szkoleń gotowych to:

 • możliwość wyboru interesujących tematów spośród blisko 40 tytułów przygotowanych w oparciu o know-how marki House of Skills z obszaru umiejętności zarządzania, przywództwa, innowacji, efektywności osobistej. Dodatkowo dysponujemy kursami z zakresu pracy z komputerem
 • stale aktualizowany pakiet e-szkoleń, który co roku powiększamy o co najmniej 4 nowe tytuły
 • wysoka skuteczność przekazu, która poprzez atomizację treści i właściwy dobór interaktywności gwarantuje osiągnięcie rezultatu szkoleniowego
 • możliwość udostępnienia ustandaryzowanych treści dużym grupom w krótkim czasie
 • możliwość udostępnienia wysokiej jakości merytoryki wszystkim pracownikom, bez względu na lokalizację i poziom w organizacji
 • elastyczne modele zakupu pozwalające na zakup szkoleń na własność lub czasowy dostęp do e-szkoleń (bezproblemowe od strony IT) uruchomienie projektu e-learningowego w modelu dzierżawionym (hosting)

W 2022 roku planujemy przygotowanie następujących szkoleń e-learningowych z obszarów:

szkolenia nowe:

 • Siła różnorodności – 1h
 • Informacja zwrotna dla menedżerów – 1h
 • Prawo zamówień publicznych – 2h
 • Prawo autorskie w Internecie- 1h
 • Jak wesprzeć zespół w czasie kryzysu – poradnik dla liderów – 0,5 h
 • Jak radzić sobie z trudnymi emocjami – krótki poradnik na czasy kryzysu – 0,5 h

szkolenia odświeżane:

 • Strategia błękitnego oceanu - 1h
 • Rozwiązywanie problemów i myślenie innowacyjne - 1h
 • Wprowadzenie do innowacji - 1h
 • Zarządzanie innowacją w zespole - 1 h

Krótkie 10-15 minutowe formaty e-learningowe z pojedynczych zagadnień menedżerskich z obszaru zarządzania, przywództwa, innowacji, efektywności osobistej

Biblioteka e-pigułek szkoleniowych to:

 • jedna z największych bibliotek e- pigułek szkoleniowych, tworzonych z myślą o realiach polskiego rynku (dostępna również w angielskiej wersji językowej)
 • blisko 160 tytułów przygotowanych w oparciu o know-how marki House of Skills, głównie z obszaru umiejętności biznesowych
 • co najmniej 15 nowych tytułów co roku
 • możliwość uruchamiania zasobów na urządzeniach mobilnych
 • przemyślana metodyka, jasno określony cel szkoleniowy, atomizacja treści, wartościowa merytoryka, różnorodne mechanizmy interaktywności, budujące zaangażowanie
 • elastyczne modele współpracy, umożliwiające zakup szkoleń na własność lub czasowy dostęp do e-szkoleń (bezproblemowe od strony IT) uruchomienie projektu e-learningowego w modelu dzierżawionym (hosting)

W 2021 roku planujemy przygotowanie następujących pigułek e-learningowych z obszarów:

 • Prawo pracy
 • Ocena sytuacji i informacja zwrotna w zarządzaniu ludźmi
 • Informacja zwrotna (wielowymiarowo)

Krótkie, dwuminutowe animacje szkoleniowe prezentujące pojedyncze zagadnienia menedżerskie w postaci syntetycznych treści w obszarze zarządzania, przywództwa i efektywności osobistej

Biblioteka gotowych mikropigułek to:

 • jedna z największych bibliotek mikropigułek szkoleniowych, tworzonych z myślą o realiach polskiego rynku
 • blisko 80 tytułów przygotowanych w oparciu o know-how marki House of Skills, głównie z obszaru umiejętności biznesowych
 • co najmniej 10 nowych tytułów co roku
 • możliwość uruchamiania zasobów na urządzeniach mobilnych
 • przemyślana atomizacja treści, ciekawa forma animacji, przemyślana metodyka i jasno określony cel szkoleniowy oraz wartościowa merytoryka,
 • elastyczne modele współpracy, umożliwiające zakup mikropigułek na własność oraz w modelu czasowego dostępu - uruchomienie projektu e-learningowego w modelu dzierżawionym (hosting)

Krótkie filmy szkoleniowe dotyczące kluczowych  zagadnień z zarządzania zespołem, zmiany, leadershipu, efektywności, negocjacji, coachingu czy kapitału społecznego.

Biblioteka filmów szkoleniowych to:

 • możliwość wyboru interesującej tematyki spośród blisko 50 filmów szkoleniowych zrealizowanych we współpracy z marką House of Skills z obszarów zarządzania zespołem, zmiany, leadershipu, efektywności, negocjacji, coachingu czy kapitału społecznego,

 • stale aktualizowany, kompleksowy zbiór filmów, co roku powiększany o 10-12 tytułów z aktualnej tematyki biznesowej,

 • wysoki poziom zaangażowania i skupienia uwagi odbiorcy oraz potwierdzony wysoki wskaźnik trwałości przekazywanej wiedzy,

 • gwarancja wielozmysłowości procesu uczenia się przy zachowaniu niskiego poziomu stresu poznawczego odbiorcy,

 • kompleksowy przekaz i bardzo pojemny i elastyczny format,

 • wygodna formuła, dostępna zarówno w modelu dzierżawionym, jak i na platformie klienta w atrakcyjnych planach licencyjnych.

Podsumowania i syntezy przedstawione w spójnej i graficznej formie z motywowania, komunikacji, leadershipu, efektywności, inteligencji emocjonalnej czy trendów rozwojowych.

Biblioteka infografik to:

 • sztuka ilustracyjna wykorzystująca wykresy, mapki, diagramy, prezentująca dane, informacje oraz wiedzę, graficznie objaśnia informacje w czytelny i prosty sposób,

 • skuteczny sposób przekazywania, ponieważ syntetyzuje informacje, pokazuje je w łatwy do zapamiętania sposób i sprawdza się w każdej sytuacji,

 • możliwość wyboru interesującej tematyki spośród blisko 40 infografik szkoleniowych z obszarów związanych z motywowaniem, komunikacją, leadershipem, efektywnością, inteligencją emocjonalną czy trendami rozwojowymi,

 • stale aktualizowany, kompleksowy zbiór infografik, co roku powiększany o 10-12 tytułów z aktualnej tematyki biznesowej i rozwojowej.

Dostępne funkcjonalności naszej platformy:

 • moduł zarządzania użytkownikami, tworzenie struktur oferty szkoleniowej i grup użytkowników,
 • moduł publikacji zasobów wiedzowych w dowolnych formatach: SCORM, PDF, MS Office, url, video, mp3, i wiele innych,
 • moduł biblioteki treści rozwojowych, ponad 500 zasobów opartych o know how House of Skills, stale aktualizowanych i dostępnych w różnych formatach,
 • moduł zarządzania szkoleniami stacjonarnymi, tworzenie katalogu szkoleń stacjonarnych, edycja i zarządzanie ofertą, zapisy i logistyka, raportowanie aktywności,
 • rozbudowany moduł raportowania aktywności szkoleniowej dotyczący wszystkich zdarzeń w systemie z importem danych do arkuszy Excel,
 • moduł spersonalizowanych ścieżek szkoleniowych, również w modelu blended z możliwości umieszczenia w ścieżce szkoleń stacjonarnych,
 • moduł ankiet i testów, z możliwością tworzenia dowolnej wielkości puli pytań testowych w różnych formatach i ich publikacji jako pojedynczych zasobów lub elementów ścieżek rozwojowych,
 • moduł tworzenia treści rozwojowych, wyposażony w intuicyjne mechanizmy budowy szkoleń i treści rozwojowych,
 • moduł aktywnego timeline procesów rozwojowych, pozwalający na grupowanie zasobów, prezentację stopnia zaangażowania użytkownika w procesie wraz z informacją o czekających go szkoleniach,
 • moduł grywalizacji, z opcją ustawienia grywalizacji na całej platformie lub na wybraną ścieżkę szkoleniową (np. proces onboarding).

 

Platformę w modelu dzierżawionym dostarczamy w dwóch opcjach:

 • wariant standard, użytkownicy logują się przez stronę startową e-learning.pl, ale wchodzą na dedykowany serwis szkoleniowy ze logo i brandingiem swojej firmy, mają dostęp do wszystkich standardowych funkcjonalności systemu, dostępnego w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Ten wariant nie ma możliwości integracji z systemami Klienta poprzez Active Directory,
 • wariant premium, to oddzielna instancja platformy, w której użytkownicy mają dostęp do dedykowanej strony logowania, całość systemu jest graficznie spersonalizowana pod Klienta. W standardzie platforma jest dostępna w dwóch wersjach językowych z modułem do zarządzania szkoleniami stacjonarnymi. W ramach dedykowanych usług jest możliwość zestawienia Active Directory, a także realizacji dedykowanych funkcjonalności wg założeń Klienta.

Główne funkcjonalności naszej platformy:

 • moduł zarządzania użytkownikami, tworzenie struktur oferty szkoleniowej i grup użytkowników,
 • moduł publikacji zasobów wiedzowych w dowolnych formatach: SCORM, PDF, MS Office, url, video, mp3, i wiele innych,
 • moduł tworzenia treści rozwojowych, wyposażony w intuicyjne mechanizmy budowy szkoleń i treści rozwojowych,
 • moduł biblioteki treści rozwojowych, ponad 500 zasobów opartych o know how House of Skills, stale aktualizowanych i dostępnych w różnych formatach,
 • moduł zarządzania szkoleniami stacjonarnymi, tworzenie katalogu szkoleń stacjonarnych, edycja i zarządzanie ofertą, zapisy i logistyka, raportowanie aktywności,
 • rozbudowany moduł raportowania aktywności szkoleniowej dotyczący wszystkich zdarzeń w systemie z importem danych do arkuszy excel,
 • moduł spersonalizowanych ścieżek szkoleniowych, również w modelu blended z możliwości umieszczenia w ścieżce szkoleń stacjonarnych,
 • moduł ankiet i testów, z możliwością tworzenia dowolnej wielkości puli pytań testowych w różnych formatach i ich publikacji jako pojedynczych zasobów lub elementów ścieżek rozwojowych,
 • moduł aktywnego timeline procesów rozwojowych, pozwalający na grupowanie zasobów, prezentację stopnia zaangażowania użytkownika w procesie wraz z informacją o czekających go wydarzeniach szkoleniowych,
 • moduł grywalizacji, z opcją ustawienia grywalizacji na całej platformie lub na wybraną ścieżkę szkoleniową (np. proces onboarding),
 • moduł wirtualnych klas i połączeń wideo, pozwala na nagrywanie przebiegu sesji wideo (do późniejszego opublikowania jako zasób na platformie LMS) oraz zaplanowanie spotkań wideo jako pojedynczych wydarzeń lub elementów ścieżek szkoleniowych
 • dwie wersje językowe: polska i angielska.

 

W zależności od wymagań Klienta oferujemy możliwość integracji platformy z systemami Klienta, pełną modyfikację istniejących funkcjonalności lub tworzenie nowych dedykowanych modułów.

Nasze usługi konsultingowe obejmują:

 • zaplanowanie i wdrożenie rozwiązań e-learningowych lub „blended learning” w organizacji, dopasowanych do wymagań i potrzeb biznesowych firmy
 • planowanie i określanie celów i wskaźników wdrożenia nowoczesnych metod szkoleniowych w biznesie
 • wybór optymalnego rozwiązania w zakresie systemów dystrybucji zasobów elektronicznych, zaplanowanie i wdrożenie lub zakup niezbędnych zasobów merytorycznych w formatach dostosowanych do wymogów organizacji
 • przygotowanie zespołu szkoleniowego do wdrożenia i korzystania z nowoczesnych form edukacyjnych
 • zagwarantowanie sukcesu wdrożenia i uczynienia z e-learningu istotnej przewagi konkurencyjnej Twojej firmy
 • wdrożenie procesu naprawczego, jeśli istnieje ryzyko, że projekt e-learningowy zakończy się niepowodzeniem

Realizujemy warsztaty z szeroko rozumianego e-learningu, dzieląc się z naszymi Klientami wiedzą i doświadczeniem w zakresie projektowania rozwiązań szkoleniowych, metodyki e-learningu i obsługi narzędzi do tworzenia szkoleń.

Nasi trenerzy to doświadczeni metodycy e-learningowi, wieloletni kierownicy projektów e-learningowych i senior developerzy pracujący na co dzień z narzędziami, m.in. Articulate i Adobe Captivate.

Organizujemy warsztaty w formule otwartej i zamkniętej (dedykowane szkolenia dla firm).

Raz w roku organizujemy „e-learning Bootcamp” – wydarzenie edukacyjne, które w ramach ścieżek tematycznych dostarcza informacji w zakresie metodyki i narzędzi e-learningu.

Dodatkowo prowadzimy warsztaty z zakresu obsługi narzędzi do tworzenia szkoleń Articulate na różnych poziomach zaawansowania.

Zespół

Jak pracujemy?

Formy i narzędzia szkoleniowe

logo-1

O tym, że szkolenia dedykowane są skutecznym sposobem nauki w dużej mierze decydują interaktywności szkoleniowe i mechanizmy testowe zawarte w lekcjach.

W swoich realizacjach korzystamy z całego zestawu form i narzędzi szkoleniowych, m.in. case studies, scenek, symulacji, ćwiczeń, quizów oraz zróżnicowanych form interaktywnych: audio, zdjęć, animacji, video, podcastów, screencastów, elementów grywalizacji.

Konwencje graficzne

konwencje graficzne

Szkolenia dedykowane realizujemy we wszystkich dostępnych konwencjach, stosując je oddzielnie lub łącząc w uzasadnioną metodycznie całość. Wykorzystujemy zarówno grafiki (rysunki, flat design, grafika wektorowa), jak i zdjęcia, animacje 2D i 3D .

Wybór konwencji graficznej uzależniamy od wymagań metodycznych projektu i oczekiwań Klienta. W takich konwencjach skupiamy się przede wszystkim na dopasowaniu produkowanego materiału do potrzeb osób o różnych stylach uczenia się, a także na budowaniu zaangażowania, zwracając uwagę na merytorykę i realizację celów.

Animacje szkoleniowe

animacje szkoleniowe

e-learning to nie tylko klasyczne e-szkolenia.

Realizujemy projekty edukacyjne, których elementem są animacje szkoleniowe realizowane w różnych technologiach (m.in. White Board Animation, GoAnimate).

Formuła animacji świetnie nadaje się do wykorzystania jako samodzielny obiekt, element e-szkolenia lub ścieżki szkoleniowej.

Animacja może uatrakcyjniać główny przekaz lub stanowić samodzielny nośnik treści, porządkując wiedzę i podając ją w procesowy, uporządkowany sposób. W atrakcyjny sposób prezentuje scenki fabularne, ale także wizualizacje procesów, etapy realizacji prac, struktury organizacyjne.

Video edukacyjne

video edukacyjne

Tworzymy także szkoleniowe materiały video, które stanowią oddzielne szkolenie lub element większego procesu. Podobnie jak e-learning są łatwo dostępne i można je bez problemu łączyć z innymi formatami szkoleniowymi.

Ciekawą odmianą realizowanych przez nas materiałów video jest konwencja Graphic Recording. Jest to sposób prezentowania treści merytorycznych w postaci nagrania video realnej sceny, podczas której narrator (widoczna jest tylko jego ręka) układa treści merytoryczne z wcześniej przygotowanych elementów, często uzupełniając przekaz rysunkami. Model ten świetnie nadaje się do wykorzystania jako samodzielny obiekt lub element większej całości – np. filmu promocyjnego, scenki sfabularyzowanej czy szkolenia e-learningowego lub ścieżki szkoleniowej.

Rozwiązania mobilne

rozwiązania mobilne

Projektujemy i wdrażamy dedykowane e-szkolenia i aplikacje w wersji mobilnej. Dodatkowo większość naszych e-szkoleń i pigułek szkoleniowych jest dostępna na urządzeniach mobilnych.

Projektując e-learning mobilny skupiamy się na realizacji celów szkoleniowych, aspekcie metodycznym i przemyślanej atomizacji treści.

Ważnym elementem projektowych przez nas rozwiązań są mechanizmy angażujące odbiorców, m.in. grywalizacja i personalizacja przekazu. Rozwiązania mobilne projektujemy i tworzymy od podstaw w oparciu o szczegółową analizę potrzeb Klienta. Tworzymy głównie Aplikacje Offline instalowane bezpośrednio na urządzeniu a także aplikacje klienckie - interfejsy mobilne do aplikacji.

Klienci

Wszystkie usługi w ramach projektu zostały zrealizowane w sposób zadowalający. Mieliśmy dobry kontakt z osobami koordynującymi proces tworzenia naszych kursów e-learningowych.

Zawsze mogliśmy liczyć na sprawne przygotowanie scenariusza szkoleń i wprowadzenie wszystkich poprawek oraz realizację i publikację kursów na platformie. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z innowacyjnego podejścia do scenariusza dotyczącego produktów dziecięcych. Zostało przygotowane w wyjątkowo ciekawej formie i szacie graficznej.

Super-Pharm
Mam przyjemność polecić e-learning.pl, wchodzący w skład Konsorcjum doradczo- szkoleniowego SA jako wiarygodnego i kompetentnego partnera w zakresie projektowania i realizacji szkoleń e-learningowych.

Wszystkie usługi w ramach projektu zostały zrealizowane w sposób rzetelny, profesjonalny, zgodny z ustalonym terminem. Finalne szkolenie e-learningowe spełniło przyjęte na początku realizacji projektu założenia. W naszej współpracy cenimy przede wszystkim bezpośredni kontakt z liderem projektu i zespołem realizacyjnym, szybką reakcję na zgłaszane uwagi, proaktywność oraz zaangażowanie na każdym etapie wspólnie realizowanego projektu.

Randstad
Rekomendujemy e-learning.pl, wchodzący w skład Konsorcjum doradczo-szkoleniowego S.A. jako wiarygodnego i kompetentnego partnera w zakresie projektowania i realizacji szkoleń e-learningowych.
ArcelorMittal
Zakres szkolenia został przygotowany oraz zrealizowany w sposób profesjonalny. Osoby uczestniczące w szkoleniu wysoko oceniły pracę oraz wiedzę prowadzących szkolenie. Współpraca z Wykonawcą przebiegła sprawnie.

Rekomendujemy e-learning.pl wchodzący w skład Konsorcjum doradczo-szkoleniowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Równoległej 4a jako wiarygodnego i kompetentnego partnera w zakresie dostarczania praktycznej wiedzy z obsługi narzędzia Storyline 2.

NFZ
Pierwszym wyzwaniem, jakie postawiliśmy przed firmą e-learning.pl było stworzenie i wdrożenie szkolenia z wartości firmowych, w krótkiej angażującej formule. Efekt jest interesujący – dostosowano atrakcyjne multimedialne historie, będące metaforą wartości, do różnorodnych stanowisk i zadań naszej Spółki. Brak tu miejsca na utarte schematy myślenia!

Ponadto firma e-learning.pl wykazuje pełen profesjonalizm w obsłudze prawie 8 tysięcy użytkowników platformy! Warto zaznaczyć, że w naszej branży sporo osób dopiero zaczyna swoją przygodę z interaktywnymi formami nauki. Rodzi to wiele pytań i wątpliwości, na które zawsze uzyskujemy szybkie, adekwatne i zrozumiałe odpowiedzi.

Przewozy Regionalne
Wszystkie usługi w ramach projektu zostały zrealizowane w sposób rzetelny, profesjonalny, zgodny z ustalonym terminem. Gra szkoleniowa spełniła przyjęte na początku realizacji projektu założenia i zachwyciła odbiorców dostarczając im solidną porcję wiedzy w rozrywkowej formie.

Na szczególną uwagę zasługuję zaangażowanie zespołu e-learning w skrupulatne opracowanie logiki gry i mechanizmów jej administrowania tak, by gra spełniła nasze oczekiwania, a jednocześnie była atrakcyjna i angażująca dla naszych Pracowników.

Warta
 

Partnerzy

HoS
Wsparcie merytoryczne w zakresie szkoleń ze strategii, przywództwa, zarządzania talentami, efektywności biznesowej, osobistej i zespołowej oraz zarządzania ludźmi.
articulate
Dostawca kompleksowych narzędzi do tworzenia profesjonalnego kontentu szkoleniowego.

Zapisz się na nasz newsletter!

Odbierz podręczniki i poznaj najlepsze praktyki e-learningowe

Projektowanie procesów blended learnign
Praktyczny przewodnik po e-learningu korporacyjnym

Wypełnij formularz, aby otrzymać darmowe e-booki!

Skontaktuj się z nami

Konsorcjum doradczo-szkoleniowe SA e-learning.pl