E−LEARNING BOOTCAMP

VII edycja

Jedyne takie wydarzenie w branży e−learning!
sierpień - wrzesień 2021

O wydarzeniu

Uczestnikom proponujemy wyjątkową, warsztatową formułę skupioną na praktycznych doświadczeniach, pracy z ekspertami oraz wymianie doświadczeń. E−learning BootCamp składa się z cyklu sześciu warsztatów tematycznych skupionych wokół kluczowych obszarów e−learningu dostępnych w trzech ścieżkach: metodycznej, wdrożeniowej i narzędziowej. Uczestnicy mogą brać udział w e−learning BootCamp, wybierając jeden z interesujących ich warsztatów w równoległych ścieżkach tematycznych:Ścieżka
metodyczna

Celem ścieżki metodycznej jest zbudowanie umiejętności projektowania skutecznych rozwiązań edukacyjnych z wykorzystaniem najnowszych trendów w kształceniu korporacyjnym. Warsztaty obejmują następującą tematykę:

 • Metodyka e−learningu – jak tworzyć skuteczne e-szkolenia wykorzystując najnowsze trendy
 • Projektowanie scenariuszy e−learningowych - praktyczny warsztat dla scenarzystów szkoleń elektronicznych
 • Projektowanie procesów blended learning

Ścieżka
wdrożeniowa

W ramach ścieżki wdrożeniowej jest zbudowanie wiedzy i umiejętności zaplanowania i wdrożenia zasad prawidłowego rozpoznawania celów wdrożenia e−learningu oraz związanych z nim oczekiwań interesariuszy projektu przez zdobycie umiejętności zaplanowania kolejnych etapów wdrożenia e−learningu zgodnych z celami strategicznymi organizacji:

 • Jak prawidłowo wdrożyć
  e−learning w organizacji
  w oparciu o model Canvas

Ścieżka
NARZĘDZIOWA

Ścieżka developerska obejmuje podstawy projektowania efektywnych szkoleń e−learningowych w aplikacji Articulate 360 i zaawansowane mechanizmy e−learningowe i m−learningowe w aplikacji Articulate 360. Udział w warsztatach pozwala na swobodne korzystanie z narzędzia na poziomie podstawowym i zaawansowanym:

 • Podstawy projektowania efektywnych szkoleń e−learningowych w aplikacji Articulate 360
 • Zaawansowane mechanizmy e−learningowe i m−learningowe w aplikacji Articulate 360

E‑learning Bootcamp
to wydarzenie adresowane do:

 • osób odpowiedzialnych w organizacjach za kreowanie i realizacje polityki e−learningowej
 • metodyków nauczania, chcących poznać tajniki planowania i realizacji procesów e−learningowych lub blended learningowych
 • scenarzystów szkoleń e−learningowych
 • developerów rozwiązań e−learningowych

Agenda

 • ŚCIEŻKA METODYCZNA
  30-31.08.2021

  METODYKA E−LEARNINGU

  - poziom podstawowy
  Dwudniowy warsztat (2x8h) przeznaczony dla szkoleniowców, metodyków i projektantów procesów edukacyjnych, funkcjonujących w nowej roli związanej z planowaniem oraz realizacją szkoleń e−learningowych w organizacjach.
  Wstęp do nauczania dorosłych:
  • pojęcie andragogiki
  • style uczenia się i motywacja dorosłych
  Wprowadzenie do e−learningu
  • co to jest e−learning
  • procesy szkoleniowe wspierane przez e−learning
  • formaty zasobów e−learningowych
  • trzy filary e−learningu 3xJ
  • segmentacja odbiorcy - identyfikacja persony
  Moduł ADDIE w e−learningu
  Koncepcja i scenariusz e−learningowy (zakres i zawartość)
  Proces produkcyjny e−learningu i role w procesie
  • elementy składowe szkolenia e−learningowego (wizualizacja, merytoryka, interaktywności, audio)
  • główne postulaty projektowania szkolenia e−learningowego
  • podstawowe metody projektowania treści w szkoleniach e−learningowych
  • budowa e-szkoleń
  • typy ekranów e−learningowych
  • interakcje i interaktywności w e-szkoleniach
  • multimedia
  • formy ćwiczeniowe
  • testy
  • mechanizmy angażujące
  Bariery w korzystaniu e−learningu
  • bariery techniczne
  • bariery organizacyjne
  • bariery psychologiczne
  Trendy w e−learningu: microlearning, fabularyzacja, personalizacja, m−learning, v−learning
  02-03.09.2021

  PROJEKTOWANIE SCENARIUSZY E−LEARNINGOWYCH

  - praktyczny warsztat dla scenarzystów szkoleń elektronicznych
  Dwudniowy warsztat (2x8h) przeznaczony dla kandydatów na scenarzystów szkoleń e−learningowych, szkoleniowców, metodyków i projektantów procesów edukacyjnych chcących poznać tajniki tworzenia koncepcji i scenariuszy online. Najwięcej korzyści z warsztatu odniosą osoby z podstawową wiedzą na temat e−learningu, które miały już styczność z projektowaniem szkoleń e−learningowych w rolach innych scenarzysta/metodyka, a teraz chcą zacząć tworzyć scenariusze szkoleń.
  • Proces powstawania scenariusza szkolenia e−learningowego – od czego zacząć?
  • Materiał źródłowy – fundament czy ruchome piaski?
  • Koncepcja szkolenia – klucz do sukcesu.
  • Scenariusz jako całość – szkielet szkolenia.
  • Scenariusz jako zbiór elementów – z czego się składa?
  • Czy scenariusz szkolenia się pisze, czy tworzy/projektuje?
  • Kradnij jak artysta. Czego scenarzysta może nauczyć się od…
  • Jak wygląda scenariusz szkolenia? Możliwe formy.
  • Ekran szkoleniowy – dobre i złe praktyki.
  • Didaskalia – o czym nie wolno zapominać (instrukcje dla użytkownika, menu, mapa szkolenia, nawigacja etc.).
  • Film dokumentalny to nie thriller sensacyjny. Dostosowanie rozwiązań do potrzeb.
  • Treść a forma. Czemu ma służyć scenariusz?
  • Trendy w e−learningu a wyzwania dla scenarzystów.
  • Praktyka e−learningowa – zadania warsztatowe polegające na przygotowaniu koncepcji szkolenia oraz fragmentów (lub całości) scenariusza.
  09-10.09.2021

  PROJEKTOWANIE PROCESÓW BLENDED

  - warsztat
  Dwudniowy warsztat (2x8h) przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za projektowanie i realizację działań edukacyjnych w organizacji. Najwięcej korzyści z warsztatu odniosą osoby które na co dzień zajmują się lub będą się zajmować projektowaniem złożonych procesów szkoleniowych w organizacji lub chciałyby urozmaicić formę dotychczas prowadzonych projektów rozwojowych.
  • Jak się uczą ludzie i jak im w tym pomóc?
  • Jak doprecyzować cele rozwojowe uczestników szkoleń?
  • Jak powiązać cele rozwojowe z celami biznesowymi?
  • Z kim należy współpracować podczas tworzenia procesu blended?
  • Kim są osoby biorące udział w tworzeniu procesu blended i jakie pełnią role?
  • Jakie są dostępne formaty szkoleniowe i narzędzia które można wykorzystać w procesach blended learningowych?
  • Jak zbudować modelowy proces blended?
  • Jak wdrożyć blended-learning w praktyce biznesowej?
  • Jak zmierzyć efektywność wdrożonych procesów?
  • Jakie narzędzia mogą pomóc w nawigowaniu procesem?
 • Scieżka wdrożeniowa
  22-23.09.2021

  JAK PRAWIDŁOWO WDROŻYĆ e−lEARNING W ORGANIZACJI

  - warsztat
  Dwudniowy warsztat (2x8h) przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki HR w organizacjach, szkoleniowców, metodyków i projektantów procesów edukacyjnych, również HR Business Partnerów wdrażających edukację online po stronie biznesu.
  • Metody identyfikacji głównych celów strategicznych wdrożenia e−learningu w organizacji
  • Identyfikacja interesariuszy projektu i ich celów wynikających ze zmiany filozofii kształcenia (określanie ich potrzeb i oczekiwań)
  • Identyfikacja unikalnych cech wdrożenia, które zagwarantują sukces projektu
  • Transpozycja celów strategicznych na operacyjne, wybór modelu wdrożenia e−learningu i związany z tym model funkcjonowania zespołu (specjalisty) e−learningu w firmie
  • E−learning jako start up realizowany w ramach organizacji – podobieństwa, które warto identyfikować
  • Identyfikacja kluczowych elementów niezbędnych do przeprowadzenia projektu wdrożenia (od wyboru modelu funkcjonowania e−learningu w organizacji, poprzez określenie kluczowych funkcjonalności środowiska, tematyki i formatów kontentu aż po zaplanowanie działań motywacyjnych gwarantujących sukces projektu)
  • Identyfikacja i unikanie barier w procesie wdrożenia, czyli jak się wyrwać ze spirali śmierci, w którą wpada duża część rynku
  • Realizacja indywidualnego planu wdrożenia e−learningu (w oparciu o model Lean Canvas)
 • ŚCIEŻKA NARZĘDZIOWA
  27-28.09.2021

  PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ e−lEARNINGOWYCH W NARZĘDZIU ARTICULATE 360

  - warsztat na poziomie podstawowym
  Dwudniowy warsztat (2x8h) przeznaczony dla developerów i specjalistów pracujących w narzędziu do tworzenia szkoleń e−learningowych – na poziomie podstawowym.
  • Podstawowe informacje dotyczące pakietu Articulate 360
  • Struktura szkolenia jako filar kursów e−learningowych
  • Kluczowe zagadnienia dotyczące grafiki
  • Podstawy projektowania szkoleń e−learningowych
  • Wykorzystanie mechanizmów Articulate Storyline 360 (blok warsztatowy)
  • Tworzenie quizów, ćwiczeń oraz testów końcowych w oparciu o narzędzie Articulate Storyline 360
  • Budowanie interakcji w narzędziu Articulate Storyline 360
  • Wykorzystanie programów wpierających proces tworzenia kursów elearningowych w obszarze audio wizualnym dostępnych w pakiecie Articulate 360
  • Dobór odpowiedniego narzędzia z pakietu do wymagań planowanego e-szkolenia
  • Zmienne oraz instrukcje warunkowe
  • Publikacja e-szkoleń
  29-30.09.2021

  WARSZTAT ARTICULATE 360 ZAAWANSOWANE MECHNIZMY E−LEARNINGOWE I M−LEARNING W APLIKACJI ARTICULATE 360

  Dwudniowy warsztat (2x8h) przeznaczony dla developerów i specjalistów pracujących w narzędziu do tworzenia szkoleń e−learningowych Articulate 360, którzy chcą tworzyć zarówno zaawansowane mechanizmy e−learningowe, jak i realizować projekty szkoleń e−learningowych na urządzenia mobilne.
  • Jak zaplanować efektywne szkolenie mobilne (niezbędne elementy scenariuszowe)
  • Mechanizmy grywalizacji na różnych poziomach
  • Jak dobrać interaktywności do tematyki i charakteru (również element warsztatowy)
  • Przygotowanie próbek (praca na zmiennych)
  • Konstruktywne wykorzystanie triggerów
  • Zastosowanie instrukcji warunkowych
  • Wykorzystanie zmiennych
  • Praktyczne porady upraszczające oraz przyspieszające pracę projektową (optymalizacja procesu developerskiego)
  • Projektowanie niestandardowych ćwiczeń i mechanizmów

PrelegenciIwona
Wieczorek


Andrzej
Rudnik


Monika
Wesołowska


Iga
Miłosławska

Iwona Wieczorek

Dyrektor zarządzająca w e‑learning.pl. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w branży edukacji elektronicznej oraz w obszarze zarządzania i marketingu b2b. Przez wiele lat odpowiedzialna była za zarządzanie projektami e‑learningowymi dla wielotysięcznych grup. Swoją wiedzę z obszaru marketingu i motywacji niejednokrotnie wykorzystuje w procesach e‑learningowych. Jako jedna z pierwszych wprowadziła na rynek usługi wsparcia procesu m.in. tzw. marketing motywacyjny, który w praktyce wielokrotnie przesądzał o sukcesie projektów. Ekspert ds. metodyki e‑learningowej, trener, autorka opracowań i artykułów specjalistycznych. Fascynatka e‑learningu i ciągłego samokształcenia z wykorzystaniem sieci.

Andrzej Rudnik

Jeden z najlepszych projektantów rozwiązań e−learningowych. Andrzej jest pasjonatem wszelkich nowinek związanych z e−learningiem. Ma kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte podczas projektowania kursów poparte doskonałą znajomością narzędzi pozwala tworzyć interaktywne, ciekawe i najbardziej wymagające kursy. Tworzy z pasją e−learningowe perełki dla najbardziej wymagających klientów z najdziwniejszych tematów. Skarbnica wiedzy na temat trendów, technologii i intuicyjności rozwiązań online.

Monika Wesołowska

Menedżer ds. kluczowych klientów, metodyk procesów zdalnych. Wspólnie z Klientami z organizacji różnych branż wypracowuje szyte na miarę rozwiązania e−learningowe obejmujące wdrażanie platform i tworzenie dedykowanych szkoleń e−learningowych oraz procesów blended learningowych. Od ponad 13 lat związana z branżą szkoleniową gdzie działała w edukacji dorosłych również z wykorzystaniem nowych technologii. Jest również metodykiem językowym z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu kursów biznesowych i specjalistycznych. Monika to też specjalista od prowadzenia kursów on-line i webinarów.

Iga Miłosławska

Konsultantka odpowiedzialna za współpracę z klientami i wypracowywanie rozwiązań rozwojowych dopasowanych pod specyfikę i potrzeby klienta. W House of Skills związania merytorycznie z obszarem komunikacji, zarządzania różnorodnością i motywacji. Współtworzyła projekty w różnych środowiskach, tworząc programy rozwojowe m.in. dla firm produkcyjnych, Shared Service’ów, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń czy sektora publicznego. Psycholożka międzykulturowa, której pasją jest wspieranie rozwoju innych oraz budowanie mostów między ludźmi. Członkini Sekcji Trenerskiej w SIETAR Polska.

RejestracjaW odpowiedzi na duże zainteresowanie warsztatami dostępnymi w ofercie tegorocznego Bootcampu, planujemy dodatkowe terminy na poniższe warsztaty:
 • Metodyka e-learningu - 25 i 26 października
 • Projektowanie scenariuszy e-learningowych – 27 i 28 października
 • Projektowanie efektywnych szkoleń e−learningowych w narzędziu Articulate 360 – 13 i 14 września
Zachęcamy do zapisów!
Scieżka metodyczna

Metodyka e-learningu – poziom podstawowy, warsztat

30-31 sierpnia 2021 1990 zł netto/os. + VAT Zgłoś udział

Projektowanie scenariuszy e−learningowych – praktyczny warsztat dla scenarzystów szkoleń elektronicznych

02-03 września 2021 1990 zł netto/os. + VAT Zgłoś udział

Projektowanie warsztatów blended learning – warsztat

09-10 września 2021 1990 zł netto/os. + VAT Zgłoś udziałScieżka wdrożeniowa

Scieżka narzędziowa

JAK PRAWIDŁOWO WDROŻYĆ E−LEARNING W ORGANIZACJI– warsztat

22-23 września 2021 1990 zł netto/os. + VAT Zgłoś udział

Scieżka narzędziowa

PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH W NARZĘDZIU ARTICULATE 360 – warsztat na poziomie podstawowym

27-28 września 2021 1990 zł netto/os. + VAT Zgłoś udział

ARTICULATE 360 ZAAWANSOWANE MECHNIZMY E−LEARNINGOWE I M−LEARNING W APLIKACJI ARTICULATE 360 – warsztat

29-30 września 2021 1990 zł netto/os. + VAT Zgłoś udział


Wykupując jeden z warsztatów w ścieżce metodycznej lub developerskiej za udział w warsztacie wdrożeniowym płacicie Państwo 80% ceny! Zgłoszenie więcej niż jednej osoby daje rabat 5% na kolejne zgłoszenia.

Każdy uczestnik Bootcamp’u otrzyma 10% zniżki
do wykorzystania na platformie e-learning Connect!


Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, parking, przerwy kawowe, lunch.

Cena nie obejmuje: zakwaterowania i dojazdu uczestników.
Warsztaty będą odbywać się w następujących godzinach:

Poniedziałek – 10:00 - 18:00
Wtorek – 9:00 - 17:00
Czwartek – 8:00 - 17:00
Piątek – 8:00 - 16:00Partnerzy wydarzenia

articulate HoS


JEŚLI CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ w VII EDYCJI E – LEARNING BOOTCAMP, SKONTAKTUJ SIĘ z NAMI:

MIEJSCE

e−learning Bootcamp organizowany jest w Centrum Szkoleniowym Metrum ¾, mieszczącym się przy ulicy Równoległej 4a w Warszawie (parter) – wjazd od ulicy Łopuszańskiej

GO
Zaplanuj
trasę

Dojazd autobusem liniami 189 oraz 401 - przystanek WKD Raków Dojazd Warszawską Koleją Dojazdową (WKD) - przystanek WKD Raków.

Osobom przyjeżdżającym samochodem zapewniamy parking (prosimy o uprzednie zgłoszenie chęci parkowania na adres mailowy: bootcamp@e−learning.pl).