E-LEARNING BOOTCAMP

III edycja

Jedyne takie wydarzenie w branży e-learningu

19-23 czerwca 2017

Uczestnikom proponujemy wyjątkową, warsztatową formułę skupioną na praktycznych doświadczeniach, pracy z ekspertami oraz wymianie doświadczeń.

e-learning Bootcamp składa się z czterech dwudniowych warsztatów, realizowanych w ramach ścieżki metodycznej
i developerskiej. Uczestnicy mogą brać udział w e-learning Bootcamp, wybierając jeden z interesujących ich warsztatów w równoległych ścieżkach:

1 Ścieżka
metodyczna

Celem ścieżki metodycznej jest zbudowanie umiejętności projektowania skutecznych rozwiązań edukacyjnych z wykorzystaniem najnowszych trendów w kształceniu korporacyjnym. Warsztaty obejmują następującą tematykę: Metodyka e-learningu – jak tworzyć skuteczne e-szkolenia wykorzystując najnowsze trendy oraz Skuteczne wdrażanie wiedzy w organizacji z wykorzystaniem e-learningu i blended learningu - metodologia i mechanizmy.

2 Ścieżka
developerska

Ścieżka developerska obejmuje podstawy projektowania efektywnych szkoleń e-learningowych w aplikacji Articulate 360 i zaawansowane mechanizmy e-learningowe i m-learningowe w aplikacji Articulate 360.

Centralnym punktem agendy jest e-learning Festival – dynamiczne wydarzenie, którego celem jest wymiana doświadczeń oraz przekazanie bogatego pakietu inspiracji w zakresie skutecznego stosowania najnowszych rozwiązań edukacji zdalnej, a także autorskich narzędzi firmy Articulate. Wybrane moduły tej części poprowadzą przedstawiciele firmy Articulate, dzieląc się najlepszymi praktykami w zakresie technik i form rozwojowych.

Agenda przewiduje także prezentację nowości na rynku szkoleniowym oraz spojrzenie na wykorzystywane mechanizmy e-learningowe pod kątem ich faktycznej przydatności w procesach szkoleniowych.

E-learning Bootcamp to wydarzenie adresowane do:

 • osób odpowiedzialnych w organizacjach za kreowanie i realizacje polityki e-learningowej
 • metodyków nauczania, chcących poznać tajniki planowania i realizacji procesów e-learningowych lub blended learningowych
 • developerów rozwiązań e-learningowych

agenda

 • 1.

  ścieżka developerska

 • 2.

  ścieżka metodyczna

Prelegenci

Artur Kowalski

Nicola Appel

Iwona Wieczorek

Łukasz Dąbrowski

Agata Jastrzębska - Ordon

Andrzej Rudnik

Marcin Bazylak

Michał Kaźmierczyk

Ewa Kastory

Małgorzata Olszanowska

Piotr Gryko

Monika Sońta

Marta Szymańska

X

Artur Kowalski

menedżer oraz projektant kursów e-learningowych. Swoją przygodę z e-learningiem rozpoczął w 2006 roku, realizując projekty dla największych firm polskich. Od początku swojej kariery w e-learningu przeszedł wszystkie stopnie wtajemniczenia w materię szkoleń zdalnych, pisząc scenariusze (głównie szkoleń twardych), tworząc wizualizacje szkoleń zgodnie z prawidłami andragogiki aż po kompleksowe projektowanie szkoleń i nadzór nad całym procesem jako kierownik projektu.

Już jako menedżer projektów był odpowiedzialny między innymi za stworzenie autorskiego narzędzia do budowy kursów e-learningowych, optymalizację platform e-learningowych pod potrzeby procesu czy tworzenie algorytmów wykorzystywanych w projektach grywalizacyjnych. Współzałożyciel CEI, firmy oferującej kompleksowe rozwiązania w zakresie e-learningu, aktywny członek forów specjalistycznych, fascynat narzędzi do budowy kursów. Doskonale zna obsługę następujących narzędzi: Articulate Storyline, Articulate Studio, Adobe Captivate, Lectora, Adobe Flash, Camtasia.

X

Nicola Appel

the international community and events manager at Articulate. She holds two degrees, one in adult education from Johannes Gutenberg University in Mainz, Germany, and another in digital design from San Francisco State University, USA. Having worked as an e-learning designer for over 15 years, she has gained experience in various industries such as telecommunication, sustainability and renewable energies, and finance. She is also a guest lecturer at the University of Applied Sciences Darmstadt.

As Articulate international community manager, she connects e-learning designers and developers worldwide through organizing community events and user meetings, giving hands-on workshops and presentations, and inspiring people with e-learning examples shared in the E-Learning Heroes community.

X

Iwona Wieczorek

dyrektor zarządzająca w e-learning.pl. Ma 13-letnie doświadczenie w branży edukacji elektronicznej oraz w obszarze zarządzania i marketingu b2b. Przez wiele lat odpowiedzialna była za zarządzanie projektami e-learningowymi dla wielotysięcznych grup. Swoją wiedzę z obszaru marketingu i motywacji niejednokrotnie wykorzystuje w procesach e-learningowych. Jako jedna z pierwszych wprowadziła na rynek usługi wsparcia procesu m.in. tzw. marketing motywacyjny, który w praktyce wielokrotnie przesądzał o sukcesie projektów. Fascynatka e-learningu i ciągłego samokształcenia z wykorzystaniem sieci.

X

Łukasz Dąbrowski

senior partner House of Skills / dyrektor regionu Dolny Śląsk. Nieustannie wzbogaca swoje programy poprzez wprowadzanie niestandardowych rozwiązań. Lubi niezwykłe wyzwania zawodowe i sam o nie prosi.

Jednymi z większych były: roczna praca w agencji reklamowej w Kenii, warsztaty wykorzystujące założenia koncepcji Strategii Błękitnego Oceanu (Blue Ocean Strategy), mające na celu zbudowanie nowego zespołu, a także projektowanie i przeprowadzenie procesu kaskadowania wizji. Jest współautorem książki "Zespoły po polsku" oraz autor książki "Tajniki wystąpień publicznych".

X

Agata Jastrzębska-Ordon

menedżer projektów e-learningowych. Od kilkunastu lat związana z branżą kształcenia na odległość. Wykładowca prowadzący zajęcia on–line na jednej z polskich uczelni (zarządzanie treścią szkoleniową, prowadzenie czatów tematycznych, moderowanie forów tematycznych, kontrola prac pisemnych). Doświadczony metodyk i scenarzysta szkoleń e-learningowych, specjalizujący się w tworzeniu metodycznej koncepcji szkoleń, opracowywaniu technik sprawdzania wiedzy, tworzeniu scenariuszy do filmów szkoleniowych i szkoleń e-learningowych. Autorka scenariuszy do ponad 250 godzin szkoleń e–learningowych oraz ponad 200 koncepcji metodycznych do szkoleń e-learningowych. Współautorka projektów doradczych, obejmujących analizę i stworzenie na ich podstawie rekomendacji w zakresie metodyki i jakości szkoleń e-learningowych realizowanych dla czołowych firm z różnych branż.

X

Andrzej Rudnik

projektant rozwiązań e-learningowych. Pasjonat wszelkich nowinek związanych z e-learningiem. Jego 12 letnie doświadczenie zdobyte podczas projektowania kursów jest poparte doskonałą znajomością narzędzi dostępnych na rynku co pozwala tworzyć interaktywne, ciekawe i najbardziej wymagające kursy. Wyszukuje i wprowadza na rynek polski najciekawsze i najbardziej skuteczne trendy w tworzeniu kursów e-learningowych. Opracowuje i realizuje nowe interaktywności i typy ćwiczeń, dużą uwagę przywiązując do kwestii angażowania uczestnika w pracę z ćwiczeniem. Na swoim koncie ma przeszło 250 zrealizowanych z sukcesem projektów dla największych polskich firm. Pracuje na następujących narzędziach: Articulate Storyline, Articulate Studio, Adobe Captivate, Lectora, Adobe Flash, Camtasia.

X

Marcin Bazylak

projektant rozwiązań e-learningowych. Bakcyla do e-learningu złapał w 2013 roku, biorąc udział w projekcie wdrażania nowej platformy e-learningowej dla największej polskiej firmy drogeryjnej, odpowiedzialny za optymalizację platformy e-learningowej oraz nadzorowanie płynności działania szkoleń. Jest twórcą platformy e-learningowej oraz cyklu szkoleń twardych w formie e-learningowej, dla jednego z portów lotniczych. Nadzorowanie platform Moodle, WBT – nie są mu obce. Pracuje na następujących narzędziach: Articulate Storyline, Articulate Studio, Adobe Captivate, Camtasia.

X

Michał Kaźmierczyk

w House of Skills pracuje od początku istnienia firmy. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Zarządzania.

Jest energiczny, żywiołowy, lubi nowe wyzwania. Jego otwartość na otoczenie ułatwia szybkie nawiązywanie kontaktu z uczestnikami szkoleń, a przez to jeszcze lepsze rozumienie ich potrzeb i oczekiwań. Oddaje się trzem pasjom: rodzinie, w tym kształtowaniu małego człowieczka Szymka, planowaniu kolejnych egzotycznych podróży oraz fotografii – potrafi przyjechać z wyjazdu z 10 tys. zdjęć, z których po żmudnym procesie selekcji wybiera zaledwie kilka.

Odpowiada za utrzymywanie oraz nawiązywanie nowych relacji biznesowych z klientami na terenie Małopolski i Śląska. W ramach działalności konsultanckiej, specjalizuje się w obszarze efektywności zarówno indywidualnej,
jak i projektowej oraz zespołowej.

X

Ewa Kastory

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Universite Des Sciences Humaines de Strasbourg.

Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu oraz Studium Treningu Grupowego. ako trener jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Certyfikowany Coach International Coaching Community.

Inspirują ją kontakty z mądrymi ludźmi - ich pytania, wątpliwości, opinie. Jest przekonana, że porozumienie wzbogaca. Ceni odwagę i wytrwałość w działaniu.

X

Małgorzata Olszanowska

Jest absolwentką Papieskiego Wydziału Teologicznego (Wydział Pedagogiki) oraz Akademii Teologii Katolickiej (Wydział Psychologii).

Interesuje się jogą, niekonwencjonalną medycyną, wpływem świadomości na codzienne funkcjonowanie. Codziennym wyzwaniem jest dla niej wychowanie córek na szczęśliwe kobiety. Odpoczywa w kontakcie z przyrodą.

X

Piotr Gryko

Przewodniczący rady nadzorczej House of Skills, absolwent SGPiS - Handel Zagraniczny.

Jest zafascynowany nowymi technologiami, jako narzędziem do szybkiej i szerokiej komunikacji oraz zwiększenia efektywności osobistej, co wykorzystuje zarówno w życiu prywatnym, jak w pracy dla biznesu.

X

Monika Sońta

Absolwentka studiów doktoranckich Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego. Kończy pisać pracę na temat komunikacji korporacyjnej.

Wykładowca na Studiach Employer Branding na Akademii Leona Koźmińskiego.

Autorka i koordynatorka inicjatywy „M-Factor, o jakiej pracy marzy mama” – badania klimatu organizacyjnego sprzyjającego pracy mam.

X

Marta Szymańska

od 10-lat doświadczony specjalista w obszarze e-learningu. Projektantka, współautorka i kreatorka wielu procesów projektowania merytorycznych i technicznych formuł kursów on-line.

Dzięki długoletniemu doświadczeniu swobodnie porusza się w tematyce nowoczesnych metod nauczania na odległość. Posiada umiejętności związane z metodą, modelowaniem i projektowaniem szkoleń.

rejestracja

Ścieżka metodyczna

Warsztat

Metodyka e-learningu
– jak tworzyć skuteczne e-szkolenia wykorzystując najnowsze trendy: microlearning, fabularyzację, personalizację, m-learning

19 - 20 czerwca 2017
Koszt
1980 zł netto/os. + VAT

Warsztat

Skuteczne wdrażanie wiedzy w organizacji
z wykorzystaniem
e-learningu i blended learningu - metodologia
i mechanizmy

22 - 23 czerwca 2017
Koszt
1980 zł netto/os. + VAT

Ścieżka developerska

Warsztat

Projektowanie efektywnych szkoleń e-learningowych
w narzędziu Articulate 360
– warsztat na poziomie podstawowym

19 - 20 czerwca 2017
Koszt
1980 zł netto/os. + VAT

Warsztat

Warsztat Articulate 360
- zaawansowane mechanizmy e-learningowe i m-learning w aplikacji Articulate 360

22 - 23 czerwca 2017
Koszt
1980 zł netto/os. + VAT

e-learning Festival

21 czerwca 2017
Koszt
980 zł netto/os. + VAT

Wykupując warsztat za cenę 1980 zł udział w e-learning Festival gratis!

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, parking, przerwy kawowe, lunch.

Cena nie obejmuje zakwaterowania i dojazdu.

 

Warsztaty będą odbywać się w następujących godzinach:

 • Poniedziałek – 10:00 -18:00
 • Wtorek – 9:00 -17:00
 • Środa – 9:00 -16:00
 • Czwartek – 8:00 -17:00
 • Piątek – 8:00 -16:00

Partnerzy wydarzenia

articulate
HoS

Jeśli chcesz wziąć udział w III edycji E – LEARNING BOOTCAMP, skontaktuj się z nami:

miejsce

e-learning Bootcamp organizowany jest w Centrum Szkoleniowym Metrum ¾, mieszczącym się przy ulicy Równoległej 4a w Warszawie (parter) – wjazd od ulicy Łopuszańskiej

GO
Zaplanuj
trasę

Dojazd autobusem liniami 189 oraz 401 - przystanek WKD Raków Dojazd Warszawską Koleją Dojazdową (WKD) - przystanek WKD Raków.

Osobom przyjeżdżającym samochodem zapewniamy parking (prosimy o uprzednie zgłoszenie chęci parkowania na adres mailowy: bootcamp@e-learning.pl).