03 kwietnia 2023

Aplikacja mobilna do nauki języka angielskiego

Dla pracowników międzynarodowej firmy spedycyjnej - case study Autor: e-learning.pl

Zapraszamy do sprawdzenia case study z jednego z naszych projektów dla dużej firmy spedycyjnej. Wdrożenie dotyczy aplikacji mobilnej.

KLIENT – DUŻA FIRMA SPEDYCYJNA

Klient – duża firma zajmująca się dystrybucją towarów na terenie Europy Zachodniej i Centralnej, dysponująca kilkunastoma bazami logistycznymi na terenie całego kontynentu. Specjalizuje się w dystrybucji przesyłek kontenerowych. Dodatkowo działa w segmencie ekspresowych przesyłek kurierskich. W Polsce zatrudnia ponad 1150 kierowców zawodowych, którzy obsługują w przeważającej części trasy na terenie Europy Zachodniej. Pracowników administracji jest stosunkowo, jak na taką liczbę zatrudnionych kierowców. Całe polskie biuro zatrudnia łącznie 130 osób w zespołach sprzedaży, księgowości i administracji. Firma jest ceniona przez klientów za bardzo wysoką jakość świadczonych usług, niejednokrotnie otrzymywała nagrody i wyróżnienia w konkursach branżowych, zajmuje wysokie miejsca w rankingach branżowych. Chce być postrzegana jako peny partner biznesowy zachowujący wysokie standardy obsługi, z uwagi na duże trudności w pozyskaniu wartościowych pracowników dużo wysiłku idzie w kreowanie postrzegania firmy jako solidnego pracodawcy.

POTRZEBA KLIENTA

Ogłoszona na przełomie 2014 i 2015 roku nowa strategia rozwoju firmy zakładała zwiększenie udziału w rynku wysokospecjalizowanych przesyłek specjalnych na rynki Anglii, Niemiec, Holandii i Danii. Właśnie te rynku określono w strategii jako perspektywiczne. Zmiana strategii sprzedażowej wymaga jednak nowych kompetencji – głównie językowych. Partnerzy w Holandii czy Niemczech oczekują obsługi w języku angielskim, natomiast znajomość angielskiego na poziomie średniozaawansowanym wśród kierowców to zaledwie 7%. Zaistniała więc potrzeba szybkiego podniesienia kompetencji językowych wśród kierowców. Znajomość języka angielskiego powinna skupiać się w obszarze transportu i logistyki oraz na poziomie podstawowych konstrukcji gramatycznych pozwalających na w miarę swobodne komunikowanie się z partnerami biznesowymi. W związku z tym zakontraktowano szkolę językową, która raz na 3 tygodnie (kierowcy raz na 3 tygodnie zjeżdżają na bazę z tras) prowadziła klasyczne lektoraty z języka angielskiego. projekt poprzedzono testami znajomości języka, które powtórzono po 6 miesiącach trwania projektu. Niestety wyniki nadal oscylowały na poziomie 8,9% i nie były zadowalające. Zdecydowano się szukać innych, bardziej skutecznych rozwiązań.

ZAPROPONOWANE ROZWIĄZANIE

Zaproponowaliśmy klientowi dedykowane rozwiązanie szkoleniowe w zakresie dedykowanego kursu języka angielskiego dla kierowców, łączącego nowoczesne metody nauczania, wsparte aplikacją mobilną i wykorzystujące realizowane w organizacji stacjonarne zajęcia językowe.

Zaproponowany system to rozwiązanie dla polskich kierowców (polski interface) z możliwością rozszerzenia (dodania lokalnego interface’u) w przyszłości na inne kraje (m.in. Holandia, Rumunia).

Proponowany program opierał się na następujących założeniach:

  • nośnikiem treści merytorycznych była aplikacja mobilna – w wersji do ścignięcia na telefony komórkowe
    i urządzenia mobilne będące w dyspozycji kierowców;
  • program obejmował również działania weryfikujące uzyskiwane postępy w nauce;
  • całość programu merytorycznego została obudowana działaniami marketingu motywacyjnego, których celem
    było zachęcenie użytkowników do aktywnego udziału w projekcie, stymulowanie ich aktywności szkoleniowej, tak aby użytkownicy chętnie przechodzili przez kolejne partie materiału, korzystali z wbudowanych w aplikacje interaktywności i brali udział w testach podsumowujących.

Dodatkowo – w oparciu o najlepsze praktyki metodyczne zaproponowaliśmy aby naukę w modelu online połączyć z dotychczas realizowanymi zajęciami stacjonarnymi, łącząc je w rozwiązanie blended learning. Projekt trwał 12 miesięcy i obejmował 12 lekcji opracowanych w formie aplikacji mobilnej na dwóch poziomach zawansowania: podstawowym i średniozaawansowanym. Merytorycznie bazowaliśmy na materiale dostarczonym przez klienta, który stanowił bazę do realizowanych wcześniej zajęć stacjonarnych, w zależności od poziomu sprawności językowych, zidentyfikowanych „placement testem”. Dodatkowym elementem były telekonferencje i językowe sesje skype realizowane przy wsparciu zatrudnionych przez klienta lektorów języka. Głównym nośnikiem treści merytorycznych była aplikacja mobilna do ściągnięta na urządzenia przenośne z prostym serwisem webowym (nakładką) dostępna online z podziałem na 12 lekcji. Wykorzystaliśmy także funkcjonalności raportowania systemu szkoleniowego co wiązało się ze stałym monitorowaniem aktywności grupy szkolącej i zachęcaniem uczestników. W każdym miesiącu nauki uczestnik kursu otrzymywał on-line krótki test: oparty na ostatnio przerobionym materiale. W projekcie zostało zapewnione wsparcie techniczne m.in. poprzez przygotowanie pretestów ustawień urządzeń, na których były uruchamiane aplikacje oraz kontakt telefoniczny i webowy ze specjalistami wsparcia.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY

Polecane

Treści, na które warto zwrócić uwagę