09 stycznia 2019

Modele szkoleń e-learningowych – model Addie

Autor: Aleksandra Kołodziejczyk

Wciąż postępująca cyfryzacja naszego życia sprawia, iż dziś naprawdę trudno jest wyobrazić sobie proces nauczania bez urządzeń mobilnych i Internetu. Coraz większą rolę w edukacji szkolnej/uniwersyteckiej/firmowej odgrywają materiały multimedialne: aplikacje, nagrania wideo i audio, zasoby osadzone w rzeczywistości wirtualnej. E-learning jest w fazie ciągłego i dynamicznego rozwoju (w zakresie technicznym, merytorycznym i metodycznym), dlatego też już jakiś czas temu pojawiła się konieczność jego strukturyzacji i systematyzacji. W Stanach Zjednoczonych stworzono system – Instructional Design (ID), w ramach którego powstały metodyczne modele nauczania zdalnego dotyczące projektowania narzędzi i procesów dydaktycznych, sposobów przekazywania wiedzy, jej sprawdzania i ewaluacji (np. model Addie, model Kempa, model Hannafina i Pecka). Ich głównym założeniem jest zasada, iż należy przestrzegać określonych etapów pracy nad szkoleniem e-learningowym.

Najbardziej znany model ID to ADDIE. Jego nazwa składa się z pierwszych liter wchodzących w ten model etapów:

Analyze – analiza

Design – projektowanie

Develope – rozwój

Implement – implementacja

Evaluate – ewaluacja.

Analiza:

 • Ustalamy zakres i cel projektu: wskazujemy kompetencje oraz umiejętności, jakie uczestnik szkolenia powinien nabyć po zakończeniu szkolenia.
 • Określamy, kim będzie adresat szkolenia; badamy potrzeby grupy docelowej.
 • Diagnozujemy możliwości i ograniczenia projektu.
 • Określamy zakres czasowy: ile powinno trwać szkolenie.
 • Wybieramy technologię, za pomocą której zostanie wykonane szkolenie.

Projektowanie:

 • Etap szczegółowego zaplanowania szkolenia: podział materiału na lekcje, moduły, tematy; tworzymy schemat przebiegu szkolenia.
 • Wybieramy metody i narzędzia dydaktyczne.
 • Układamy program szkolenia i projektujemy jego wygląd: nawigację, wygląd ekranów.
 • Przeprowadzamy testy wstępne.

Rozwój:

 • Tworzenie szkolenia na płaszczyznach: merytorycznej, technicznej, metodycznej (treści, filmy, animacje, gry).
 • Kreacja elementów w oparciu o wcześniejsze założenia.

Implementacja:

 • Umieszczenie szkolenia na platformie e-learningowej. Od tego momentu rozpoczyna się proces zdobywania wiedzy przez użytkowników.

Niekiedy przed wdrożeniem szkolenia tworzony jest jego prototyp, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzenie testów, wczesne wykrycie błędów, naniesienie poprawek. Jest to tzw. wzbogacony model ADDIE.

Ewaluacja:

 • Dokonujemy diagnozy błędów.
  Uzyskujemy informację zwrotną na temat kursu (np. poprzez przeprowadzenie ankiety).
 • Dowiadujemy się, co wymaga poprawy, a co zostało wykonane poprawnie, dzięki czemu możemy udoskonalić nasze szkolenie.

Po etapie ewaluacji i poprawieniu błędów możemy ponownie przejść do fazy analizy i rozpocząć cały proces od nowa. Praca nad szkoleniem e-learningowym, według zasad i sekwencji określonych przez model metodyczny, np. przez model ADDIE, sprzyja tworzeniu skutecznych rozwiązań, oszczędności czasu osób pracujących nad projektem oraz wydajności ich pracy.

Polecane

Treści, na które warto zwrócić uwagę