fbpx
27 czerwca 2023

Jak polskie firmy korzystają z e-learningu?

komentarz do badania PIFS Autor: e-learning.pl

Pod koniec czerwca Polska Izba Firm Szkoleniowych opublikowała raport z badania „Potrzeby i możliwości firm w zakresie rozwoju pracowników 2023„. Badanie przeprowadzono na próbie 460 firm zatrudniających powyżej 10 osób w okresie luty – marzec 2023 r. Sponsorem raportu jest m.in. marka e-learning.pl

To już II edycja badania, w której PIFS poszukiwał odpowiedzi na następujące pytania:

  • jak inne firmy ustalają budżety rozwojowe, budżety na szkolenia i inne działania rozwojowe?
  • jakie kwoty w PLN planują przeznaczyć na rozwój kadr w organizacji?
  • w jakich obszarach firmy będą szkolić pracowników i rozwijać kadrę zarządzającą w kolejnych latach?
  • z jakich form rozwojowych dla kadry zarządzającej i pracowników korzystają najczęściej?
  • jak inni oceniają efektywność szkoleń online i czy korzystają z e-learningu?
  • jakie kompetencje uważają za kluczowe dla rozwoju organizacji?

Iwona Wieczorek, dyrektor zarządzająca e-learning.pl, tak komentuje wyniki badań związane z aspektami szkoleń i platform online:

Wzrost popularności szkoleń e-learningowych i online w firmach jest obiecujący.

Według badania PIFS, 73% firm już korzysta z e-learningu asynchronicznego, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do danych z poprzednich lat. Co więcej, z pozostałej grupy 27% firm, aż 25% planuje wkrótce wdrożyć e-learning, co wskazuje na dalszy rozwój tej metody szkoleniowej.  Cieszy również fakt, że coraz więcej firm posiada platformy e-learningowe. Statystyki pokazują, że 46% firm deklaruje posiadanie takiej platformy, co świadczy o postępującym upowszechnieniu się narzędzi e-learningowych. Wspomniane wyniki są częściowo związane z pandemią, która przyspieszyła proces digitalizacji, ale także odzwierciedlają naturalny kierunek rozwoju w globalnym świecie.

Badanie PIFS potwierdza, że e-learning jest jedną z najpopularniejszych form szkoleń, wykorzystywaną przez 54% badanych firm.

Ta forma edukacji przynosi wiele korzyści, takich jak personalizacja i indywidualizacja materiałów szkoleniowych oraz szybka dostępność treści. Szczególnie istotne jest to w kontekście szybko zachodzących zmian, gdzie szybkie dostarczenie aktualnych informacji ma kluczowe znaczenie.

Interesujące wyniki pojawiają się również w sekcji dotyczącej oceny jakości szkoleń online. O ile w latach poprzednich istniało przekonanie, że tradycyjne szkolenia są lepsze od tych online, to teraz większość firm uważa, że jakość obu metod jest porównywalna. Nawet 6% respondentów uważa, że szkolenia online są lepsze od tradycyjnych, a 48% twierdzi, że jakość obu metod jest porównywalna. To zmiana godna uwagi i dobrze wróży na przyszłość e-learningu.

Badanie pokazuje również, że przyszłość szkoleń online jest obiecująca. Aż 89% firm planuje kontynuować korzystanie z tego rodzaju szkoleń. Ponad jedna czwarta respondentów przewiduje, że szkolenia online będą stanowiły 50% ich aktywności szkoleniowej, a 45% szacuje, że będą one stanowiły od 20 do 50% ich szkoleń. To świadczy o rosnącej roli e-learningu w procesie edukacji pracowników.

Powody rosnącej popularności szkoleń online są częściowo zawarte w samym badaniu. Brak czasu, wskazany przez 43% firm, jest jedną z przeszkód w korzystaniu z tradycyjnych szkoleń. E-learning pozwala na elastyczne zarządzanie czasem i zoptymalizowanie zaangażowania czasowego pracowników. Ponadto, 36% firm wskazuje brak środków finansowych jako przeszkodę w korzystaniu ze szkoleń, a e-learning może być przecież bardziej ekonomiczną opcją.

Podsumowując, wyniki badania potwierdzają rosnącą popularność szkoleń e-learningowych i online w firmach.

Ta forma szkoleń daje wiele możliwości, takich jak personalizacja, elastyczność czasowa i szybka dostępność treści. Jakość szkoleń online jest coraz bardziej doceniana, a wiele firm planuje kontynuować korzystanie z tej metody w przyszłości. Wpływ pandemii i dynamicznych zmian w świecie biznesu przyspieszył proces digitalizacji, a e-learning stał się nieodłącznym elementem efektywnego rozwoju pracowników.

Pełna wersja raportu jest dostępna nieodpłatnie dla Członków PIFS na stronie www.pifs.org.pl

***

Polska Izba Firm Szkoleniowych to największa organizacja branżowa zrzeszająca firmy szkoleniowe i doradcze z całej Polski działająca od 2004 roku. Jej członkami jest blisko 400 firm i organizacji z sektora usług rozwojowych. Są wśród nich mali i duzi, początkujący i doświadczeni, firmy szkoleniowe, uczelnie oraz organizacje pozarządowe, które w swojej działalności zobowiązują się do stosowania Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS. Izba jest aktywna w obszarze wspierania wysokiej jakości usług rozwojowych. Jest twórcą Kodeksu Dobrych Praktyk oraz Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0., jest organizatorem Kongresu Edukacji. Marka e-learning.pl jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Polecane

Treści, na które warto zwrócić uwagę