fbpx
10 lutego 2019

SCORM – co to jest?

Autor: Aleksandra Kołodziejczak

Czym jest SCORM?

Potocznie wykorzystywane słowo SCORM oznacza standard (specyfikację) zapisu danych osadzanych na platformach e-learningowych.

Co spowodowało, że powstał standard SCORM?

Ciekawostką jest, że pierwsze szkolenia e-learningowe powstały już kilka dekad temu na potrzeby amerykańskiej armii. Powstało wówczas wiele szkoleń w różnych jednostkach organizacyjnych wojska amerykańskiego i mimo że dotyczyły one jednego tematu, to były tworzone w różnych technologiach. Oczywiście skutkiem takiego stanu rzeczy było to, że nie wszyscy mogli z nich korzystać, więc powstała cała masa kursów na te same tematy. To utrudniało oczywiście ich wymianę między systemami przeznaczonymi do nauczania zdalnego. Koszty zdalnego nauczania szybowały w górę. Dlatego też w 1999 roku amerykańska grupa naukowców (Departament Obrony USA – Advanced Distributed Learning), chcąc rozwiązać ten problem, opracowała tak zwany standard SCORM, który umożliwiał komunikację między kontentem szkoleniowym a LMS-em.

Co oznacza akronim SCORM?

SCORM czyli Sharable Content Object Reference Model

Sharable Content – treść, którą można współdzielić, osadzać na różnych platformach.

Object – elementy zawarte w paczce kursu, które mogą zostać wyświetlone w przeglądarce (dokumenty HTML, obiekty typu Flash, grafiki, nagrania audio i video, załączniki). W języku branżowym zostały one określone mianem Sharable Content Objects (SCO). Termin znany głównie developerom szkoleń i administratorom systemów.

Reference Model – oznacza zbiór obiektów/elementów, komunikujących się pomiędzy sobą w określony przez standard sposób, co oczywiście umożliwia raportowanie aktywności uczestników szkoleń.

Cechy standardu SCORM

Standard SCORM:

  • zapewnia komunikację między treścią szkolenia a platformą e-learningową, wymiana takich danych to podstawa do raportowania aktywności,
  • określa, w jaki sposób zorganizowane są pliki w paczce, jaki jest podziała szkolenia na moduły i lekcje,
  • określa, jak użytkownicy mogą się poruszać pomiędzy częściami szkolenia,
  • jest interoperacyjny – treści stworzone w jednym systemie można wykorzystać w innym, czyli można je kopiować z jednego systemu do drugiego, co oczywiście pozwala na osadzanie tego samego szkolenia na różnych platformach e-learningowych,
  • daje możliwość wysyłania do platformy wyników, statusu zaliczenia oraz danych dotyczących czasu spędzonego na szkoleniu.

TAGI / TEMATYKA

Polecane

Treści, na które warto zwrócić uwagę