30 marca 2023

[KONFERENCJA] Wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie psychologicznym

ZAPIS KONFERENCJI Autor: e-learning.pl

„Konferencja „Wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie psychologicznym spowodowanym izolacją i brakiem relacji społecznych” to część akcji organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, e-learning.pl oraz Heimili og skoli. Spotkanie odbyło się 26 kwietnia. Zapraszamy do obejrzenia nagrania. 

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie rownowaga.e-learning.pl

Agenda spotkania:

Rozpoczęcie konferencji i powitanie uczestników, prezentacja agendy – Piotr Ochociński, e-learning.pl, Konsorcjum doradczo-szkoleniowe SA

Prezentacja założeń projektu, głównych jego celów merytorycznych, czasu trwania i planowanych efektów projektu. – Piotr Ochociński, e-learning.pl, Konsorcjum doradczo-szkoleniowe SA

Aktualny stan wiedzy na temat istniejących zagrożeń dla dzieci i młodzieży wynikających z izolacji oraz nadużywania Internetu. – Szymon Wójcik i Ewa Dziemidowicz, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Stan psychiczny dzieci i młodzieży w kontekście zagrożeń wynikających z pandemii i nadużywania Internetu oraz dobre praktyki realizowane w tym obszarze na Islandii. – Wystąpienie w języku angielskim. Heimili og skóli „Dom i Szkoła – Krajowe Stowarzyszenie Rodziców”

Panel dyskusyjny z uczestnikami konferencji.

Organizatorzy spotkania:

Konsorcjum doradczo-szkoleniowe SA (marka e-learning.pl) – realizujące kompleksowe usługi rozwojowe w ramach 2 jednostek biznesowych, oddzielnych zespołów i marek: House of Skills oraz e-learning.pl. Funkcjonuje od 2004 roku w wyniku połączenia 6 znanych firm szkoleniowo-doradczych działających na rynku od początku lat 90-tych. KDS SA rocznie realizuje kilkaset projektów rozwojowych, w których bierze udział ok. 15 000 pracowników dużych, średnich i małych firm. Oferuje rozwiązania doradcze i szkoleniowe. Jest partnerem międzynarodowych organizacji szkoleniowych, m.in.: The Ken Blanchard Companies, Fierce Inc., ITIM International, Celemi. Współpracuje m.in. z Polską Izbą Firm Szkoleniowych, Konfederacją Pracodawców Lewiatan. Prowadzi Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego. W ramach marki e-learning.pl specjalizuje się w rozwiązaniach e-learningowych: e-szkoleniach (biblioteki gotowe i realizacja projektów dedykowanych); portalach i platformach rozwojowych; szeroko rozumianych rozwojowych rozwiązaniach mobilnych; usługach wspierających zdalne procesy edukacyjne takie jak szkolenia i warsztaty on-line. W projekcie Konsorcjum jest Liderem projektu i odpowiada za wszystkie kwestie związane z tworzeniem zasobów multimedialnych czy platformy e-learningowej.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) to organizacja pozarządowa o charakterze non-profit, która od 1991 r. zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom krzywdzonym i profilaktyką przemocy. Od 2004 r. Fundacja realizuje kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Obszary działania Fundacji to: ochrona dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym, zapewnienie dzieciom profesjonalnej pomocy psychologicznej i prawnej, edukacja dorosłych w zakresie reakcji na przemoc wobec dzieci, edukacja dzieci w zakresie unikania przemocy i wykorzystywania, dbanie o bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Fundacja prowadzi sieć Centrów Pomocy Dzieciom, w tym poradnię psychologiczną „Dziecko w sieci” oraz Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Fundacja współtworzy program edukacyjny „Polskie Centrum Safer Internet”, który należy do europejskiej sieci na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie Insafe. Fundacja zatrudnia blisko 100 pracowników, w tym wielu profesjonalistów pracujących od lat w temacie bezpieczeństwa w sieci. Są to specjaliści od edukacji, trenerzy, prawa oraz terapeuci pracujący z dziećmi. Fundacja w projekcie odpowiada za stronę merytoryczną przedsięwzięcia, dostarczając zawartość do materiałów multimedialnych oraz udzielając wsparcia i konsultacji w zakresie diagnozowania i reagowania na sytuacje problemowe, stanowiące obszar działań projektowych.

Heimili og skóli („Dom i Szkoła – Krajowe Stowarzyszenie Rodziców”) – to islandzka organizacja pozarządowa, działająca od 1992 roku, której celem jest promocja lepszych warunków wychowawczych i edukacyjnych DziM. Organizacja zrzesza kilka tysięcy rodziców. Jest członkiem m.in. Almannaheillar, dziecięcej grupy Welfare Watch, Náum áttur, grupy SAMAN, Walk to school, komitetu konsultacyjnego dla przedszkoli i szkół podstawowych, Röddar – stowarzyszenia na rzecz dobrego czytania i artykulacji, grupy konsultacyjnej ds. kształtowania polityki rodzinnej w informatyce i komunikacji. Udziela porad, wydaje rocznik oraz materiały edukacyjne na temat wychowania, edukacji i współpracy rodziców. Pracuje nad bezpiecznym korzystaniem z Internetu. Reprezentuje Islandię w projekcie bezpieczeństwa sieciowego SAFT pracując z różnymi grupami interesariuszy (agencje rządowe, ośrodki badawcze, różne organy systemu ecu.). W projekcie pełni rolę konsultanta w zakresie dobrych praktyk bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci.

Polecane

Treści, na które warto zwrócić uwagę