fbpx

Gotowe
e-szkolenia

E-learning.pl dysponuje największą na polskim rynku gotową do wykorzystania biblioteką zasobów e-learningowych. Składają się na nie gotowe rozbudowane szkolenia, e-pigułki, mikropigułki, filmy szkoleniowe czy infografiki, często tworzone przy pomocy najlepszych specjalistów od kompetencji miękkich w Polsce. Nasza biblioteka jest stale rozbudowywana – jeśli chcesz ją przetestować, zapraszamy do Strefy Open.

Strzałka
Gotowe e-szkolenia

Gotowe szkolenia

Pełne i gotowe e-szkolenia o uniwersalnej tematyce z obszaru zarządzania, przywództwa, innowacji, efektywności osobistej oraz pakiet stale aktualizowanych szkoleń z regulacji prawnych i umiejętności obsługi desktopa czy cyber bezpieczeństwa.

Czym są e-szkolenia gotowe?

Biblioteka e-szkoleń gotowych to:

 • możliwość wyboru interesujących tematów spośród blisko 70 tytułów przygotowanych w oparciu o know-how marki House of Skills z obszaru umiejętności zarządzania, przywództwa, innowacji, efektywności osobistej. Dodatkowo dysponujemy dużym pakietem szkoleń z regulacji prawnych ((BHP dla pracowników i dla menedżerów, Pierwsza pomoc w biurze , Walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy, Prawo pracy dla menedżera, RODO, Pracownicze Plany Kapitałowe, BHP – Ochrona przeciwpożarowa, Prawo zamówień publicznych),
 • stale aktualizowany pakiet e-szkoleń, który co roku powiększamy o co najmniej 4 nowe tytuły,
 • wysoka skuteczność przekazu, która poprzez atomizację treści i właściwy dobór interaktywności gwarantuje osiągnięcie rezultatu szkoleniowego,
 • możliwość udostępnienia ustandaryzowanych treści dużym grupom w krótkim czasie,
 • możliwość udostępnienia wysokiej jakości merytoryki wszystkim pracownikom, bez względu na lokalizację i poziom w organizacji,
 • elastyczne modele zakupu pozwalające na zakup szkoleń na własność lub na czasowy dostęp do e-szkoleń (bezproblemowe od strony IT), uruchomienie projektu e-learningowego w modelu dzierżawionym (hosting).
Jakie gotowe e-szkolenia znajdziesz w bibliotece?
Efektywność osobista:
 • Asertywność – 1,5h
 • Efektywna komunikacja ustna – 2h
 • Negocjacje biznesowe – 1h
 • Zarządzanie czasem – 1h
 • Zarządzanie projektem – 1,5h
 • Sztuka prezentacji – 1,5h
 • Savoir vivre w biznesie – 1,5 h
 • Finanse dla niefinansistów – 1,5h
 • Smart Work -1,5h
 • Jak skutecznie prowadzić rozmowę przez telefon – poziom podstawowy – 1h
 • Komunikacja w obsłudze telefonicznej Klienta – poziom zawansowany – 1h
 • Ergonomiczne środowisko pracy w biurze i w domu – 2h
 • Przekraczać samego siebie – WWW motywacji – 2h
 • Ergonomiczne środowisko pracy w biurze i w domu – pozycja siedząca – 1h
Innowacje:
 • Strategia błękitnego oceanu – 1h
 • Rozwiązywanie problemów i myślenie innowacyjne – 1h
 • Wprowadzenie do innowacji – 1h
 • Zarządzanie innowacją w zespole – 1h
Praca z komputerem:
 • Obsługa MS Outlook 2010 – 1,5h
 • Bezpieczeństwo informatyczne – 2h
 • Digital security – 2h
Fundamenty pracy menedżera:
 • Skuteczny Menedżer – 2h
 • Zarządzanie ludźmi – 2h
 • Podejmowanie decyzji – 2h
 • Wywieranie wpływu – 1,5h
 • Dobre rozmowy menedżerskie – 1,5h
 • Efektywna rekrutacja dla menedżerów – 1,5h
 • Zarządzanie wspierające rozwój ludzi i zespołów – 1h
 • Budowanie zaangażowania i efektywności pracowników w procesach zmian – 1h
 • Ocena sytuacji i informacja zwrotna w zarządzaniu ludźmi – 1h
 • Angażowanie pracowników w realizację strategii – 1h
 • Zarządzanie pokoleniami – 1,5h
 • Jak efektywnie zarządzać w trybie pracy zdalnej – 1h
 • Radzenie sobie z emocjami w kryzysie dla menedżerów –1h
 • Informacja zwrotna – 1,5h
Przywództwo:
 • Leadership – 5 koncepcji przywództwa – 2h
 • Autorytet lidera – 1h
 • Coaching – 1h
 • Zarządzanie zmianą – 1h
 • Zarządzanie wynikami – 1h
 • Ciągłość działania firmy – 1h
 • Efektywność w zarządzaniu pracownikiem – 1h
 • Efektywność w zarządzaniu zespołem – 1h
Obszar regulacji prawnych:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – dla menedżerów – 1,5h
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – dla pracowników – 1,5h
 • Pierwsza pomoc w biurze (interaktywny wideolearning) – 1h
 • Walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu – 2h
 • Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy – 1,5h
 • Prawo pracy dla menedżera – 1h
 • Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – 2h
 • Pracownicze Plany Kapitałowe – 1h
 • BHP – Ochrona przeciwpożarowa – 1,5h
 • Prawo zamówień publicznych – 2h
Szkolenia dla projektantów e-learningu:
 • Projektowanie szkoleń e-learningowych – 2h
 • Projektowanie procesów blended learning – 1,5h
 • Podstawowe mechnizmy Articulate – 1,5h
 • Zastosowanie After Effects w e-learningu – 1,5h
Pigułki

E-pigułki szkoleniowe

Krótkie 10-15 minutowe formaty e-learningowe z pojedynczych zagadnień menedżerskich z obszaru zarządzania, przywództwa, innowacji, efektywności osobistej, czy przepisów prawnych.

 

Nasza biblioteka e-pigułek szkoleniowych to:
 • jedna z największych bibliotek e- pigułek szkoleniowych, tworzonych z myślą o realiach polskiego rynku (dostępna również w angielskiej wersji językowej)
 • blisko 250 tytułów przygotowanych w oparciu m.in. o know-how marki House of Skills, głównie z obszaru umiejętności biznesowych
 • co najmniej 15 nowych tytułów co roku
 • możliwość uruchamiania zasobów na urządzeniach mobilnych
 • przemyślana metodyka, jasno określony cel szkoleniowy, atomizacja treści, wartościowa merytoryka, różnorodne mechanizmy interaktywności, budujące zaangażowanie
 • elastyczne modele współpracy, umożliwiające zakup szkoleń na własność lub czasowy dostęp do e-szkoleń (bezproblemowe od strony IT) uruchomienie projektu e-learningowego w modelu dzierżawionym (hosting)
Jakie zagadnienia obejmuje?

Biblioteka pigułek szkoleniowych obejmuje szeroki zakres zagadnień, również menedżerskich, takich jak:

 • Zarządzanie zespołem
 • Podejmowanie decyzji
 • Automotywacja
 • Motywowanie innych
 • Work Life Balance
 • Asertywność
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Przywództwo
 • Stawianie i realizacja celów
 • Zmiana
 • Komunikacja
 • Wywieranie wpływu
 • Kreatywność
 • Innowacje
 • Zagadnienia i regulacje prawne
 • Cyberbezpieczeństwo
Mikropigułki

Mikropigułki szkoleniowe

Krótkie, dwuminutowe animacje szkoleniowe prezentujące pojedyncze zagadnienia menedżerskie w postaci syntetycznych treści w obszarze zarządzania, przywództwa i efektywności osobistej

Biblioteka gotowych mikropigułek to:
 • jedna z największych bibliotek mikropigułek szkoleniowych, tworzonych z myślą o realiach polskiego rynku
 • blisko 80 tytułów przygotowanych w oparciu o know-how marki House of Skills, głównie z obszaru umiejętności biznesowych
 • co najmniej 10 nowych tytułów co roku
 • możliwość uruchamiania zasobów na urządzeniach mobilnych
 • przemyślana atomizacja treści, ciekawa forma animacji, przemyślana metodyka i jasno określony cel szkoleniowy oraz wartościowa merytoryka,
 • elastyczne modele współpracy, umożliwiające zakup mikropigułek na własność oraz w modelu czasowego dostępu – uruchomienie projektu e-learningowego w modelu dzierżawionym (hosting)
Jakie tematy obejmuje biblioteka mikropigułek?
 • Zarządzanie zespołem
 • Podejmowanie decyzji
 • Motywowanie innych
 • Przywództwo
 • Stawianie i realizacja celów
 • Zmiana
 • Komunikacja
 • Wywieranie wpływu
Filmy

Filmy szkoleniowe

Krótkie filmy szkoleniowe dotyczące kluczowych  zagadnień z zarządzania zespołem, zmiany, leadershipu, efektywności, negocjacji, coachingu czy kapitału społecznego.

Biblioteka filmów szkoleniowych to:
 • możliwość wyboru interesującej tematyki spośród blisko 50 filmów szkoleniowych zrealizowanych we współpracy z marką House of Skills z obszarów zarządzania zespołem, zmiany, leadershipu, efektywności, negocjacji, coachingu czy kapitału społecznego,
 • stale aktualizowany, kompleksowy zbiór filmów, co roku powiększany o 10-12 tytułów z aktualnej tematyki biznesowej,
 • wysoki poziom zaangażowania i skupienia uwagi odbiorcy oraz potwierdzony wysoki wskaźnik trwałości przekazywanej wiedzy,
 • gwarancja wielozmysłowości procesu uczenia się przy zachowaniu niskiego poziomu stresu poznawczego odbiorcy,
 • kompleksowy przekaz i bardzo pojemny i elastyczny format,
 • wygodna formuła, dostępna zarówno w modelu dzierżawionym, jak i na platformie klienta w atrakcyjnych planach licencyjnych.
e-learning bootcamp
Infografiki

Infografiki szkoleniowe

Podsumowania i syntezy przedstawione w spójnej i graficznej formie z motywowania, komunikacji, leadershipu, efektywności, inteligencji emocjonalnej czy trendów rozwojowych.

 

Biblioteka infografik to:
 • sztuka ilustracyjna wykorzystująca wykresy, mapki, diagramy, prezentująca dane, informacje oraz wiedzę, graficznie objaśnia informacje w czytelny i prosty sposób,
 • skuteczny sposób przekazywania wiedzy, ponieważ syntetyzuje informacje, pokazuje je w łatwy do zapamiętania sposób i sprawdza się w każdej sytuacji,
 • możliwość wyboru interesującej tematyki spośród blisko 40 infografik szkoleniowych z obszarów związanych z motywowaniem, komunikacją, leadershipem, efektywnością, inteligencją emocjonalną czy trendami rozwojowymi,
 • stale aktualizowany, kompleksowy zbiór infografik, co roku powiększany o 10-12 tytułów z aktualnej tematyki biznesowej i rozwojowej.
Strzałka
Strzałka
„Bardzo cenimy sobie profesjonalne podejście do klienta, otwartość na specyficzne potrzeby organizacji oraz dbałość o ciągły rozwój oferty, co jest gwarancją wysokiej jakości produktów zarówno pod względem merytorycznym, jak i dopracowanych technicznie”

 

 

Menedżer ds. Zarządzania Wiedzą Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

„Zakupione szkolenia spełniają nasze oczekiwania – są dobrze przygotowane pod względem merytorycznym i technicznym, zastosowane mechanizmy interakcji są angażujące, a przygotowane ćwiczenia pozwalają na sprawdzenie zdobytej wiedzy bezpośrednio w trakcie szkolenia”

 

 

Lider ds. Rozwoju Ludzi i Organizacji Hochland Polska Sp. z o.o.

Marka e-learning to wiarygodny i kompetentny partner w zakresie projektowania i realizacji gotowych treści e-learningowych. Cenimy w naszej współpracy jej rzetelność i profesjonalizm”

 

 

Dyrektor Centrum Szkoleniowego Poczta Polska S.A.

Przedmiotowy kurs e-learningowy porusza istotne zagadnienia w sposób przystępny i zrozumiały. Konkretne przykłady przedstawione w kursie powodują, że całość kursu jest czytelna pozytywnie oceniana przez pracowników”

 

 

Wicedyrektor Biura Zarzadzania Zasobami Ludzkimi KRUS

„Lider projketu po stronie e-learning.pl szybko reagował na potrzeby Banku BPS S.A., a zespół projektowy opracował zamówione szkolenia i pigułki sprawnie i w ustalonym terminie”

 

 

Bank BPS S.A.

We współpracy z e-learning.pl szczególnie cenimy sobie gotowość do ciągłego wspierania naszych inicjatyw, konsultowania wyzwań przed jakimi stajemy oraz otwartą, partnerką komunikację”

 

 

Cemex Polska Sp. z o.o.

Strzałka

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

W tej sekcji zgromadziliśmy pytania o nasze gotowe szkolenia e-learningowe, które często padają. Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj nam je przez formularz kontaktowy! 

Dlaczego to właśnie wasza biblioteka jest najlepsza?

Cieszymy się, że pytasz 🙂

 • Nasza bliblioteka to aż 65 szkoleń i 250 pigułek, 60 infografik i 40 filmów szkoleniowych digital opartych m.in. o know-how marki House of Skills.
 • Stanowią one zamkniętą merytorycznie całość, która doskonale sprawdzi się w modelu blended learning (jako element większych ścieżek szkoleniowych np. pre-worki).
 • Zaszyta w bibliotece wiedza w łatwy i intuicyjny sposób może być aplikowana do praktyki biznesowej (mechanizmy wdrożeniowe: arkusze narzędziowe, zagadnienia oparte na case study, manuale, listy kontrolne).
 • Zróżnicowane formy interaktywne gwarantują wysoki stopień przyswojenia wiedzy, prezentowanej na przykładach konkretnych zastosowań.
 • Multimedialność przekazu zwiększa poziom zapamiętywania treści (odpowiedź na różnorodność stylów uczenia się).
 • Prosta i intuicyjna obsługa pozwala skupić się na treści, a nie obsłudze szkolenia (powszechna technologia Flash nie generuje problemów technicznych).
 • Atomizacja treści dopuszcza elastyczny podział trybu pracy ze szkoleniem.

Czy macie jakieś promocje?

Tak, najczęściej dotyczą one naszej biblioteki gotowych zasobów szkoleniowych. Żeby się o nich dowiedzieć warto śledzić nasze konta na Facebooku lub Linkedinie oraz zapisać się do e-learningowego newslettera.

Czy aktualizujecie Waszą bibliotekę?

Tak – co roku nasza biblioteka jest wzbogacana o 4-5 nowych e-szkoleń oraz kilkanaście nowych e-pigułek i micropigułek.

Czy mogę najpierw przetestować Wasze szkolenia i platformę?

 

Tak. Specjalnie na tę okazję stworzyliśmy Strefę Open – zostaw do siebie kontakt, a my wyślemy Ci testowy dostęp do naszej platformy zupełnie za darmo.

Formularz kontaktowy

Dowiedz się więcej 

  Administratorem danych osobowych jest Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. z siedzibą przy ul. Równoległej 4a, 02-235 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących szkoleń, rozwoju, spotkań i specjalnych ofert na podany adres e-mail. Więcej informacji w Polityce prywatności.