Rola menedżera w projektach e-learningowych - zapraszamy na śniadanie z e-learning.pl już 26.02.2019 roku

Wg globalnego badania LinkedIn z 2018 roku 90% firm jest w posiadaniu rozwiązań e-learningowych, a 2/3 pracowników wskazuje jako motywujące zaangażowanie bezpośrednich menedżerów w ich proces rozwoju. Z kolei 56% pracowników deklaruje, że mogłoby spędzać więcej czasu na nauce, o ile wskazany przez ich menedżera kurs zwiększałby ich kompetencje i umiejętności. Rola menedżera jest więc kluczowa dla budowania zaangażowania uczestników procesu. Najczęściej niestety ten aspekt jest pomijany w planowaniu działań rozwojowych online.

Założenia:

Podczas spotkania opowiemy Państwu o praktycznych sposobach budowania zaangażowania liderów w projekty online adresowane do pracowników. Pokażemy jak zaangażowanie menedżera w projekt e-learningowy, buduje w nim poczucie współodpowiedzialności za rozwój pracownika i ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia projektu oraz skuteczności działań zespołów i uzyskiwanych przez nie wyników.

Odpowiemy m.in. na pytania:

  • dlaczego menadżerowie rzadko są angażowani w procesy rozwojowe online, w których biorą udział ich pracownicy,
  • jak można zwiększyć poziom zaangażowania menedżerów w projekty online,
  • jak zaplanować działania promocyjne skierowane do menedżerów i pracowników, aby mieli świadomość współuczestniczenia w projektach rozwojowych w ramach swoich ról,
  • jak – na przykładzie procesu onboardingowego – angażować menedżerów i zwiększyć skuteczność działań adaptacyjnych.

Spotkanie, na które Państwa zapraszamy pozwoli na:

  • poznanie najlepszych praktyk w budowaniu współodpowiedzialności za powodzenie projektu e-learningowego w grupie menedżerów zespołów,
  • wymianę wiedzy pomiędzy uczestnikami spotkania.

Spotkanie jest skierowane do:

  • kierowników, menedżerów, szefów zespołów, którzy opracowują lub na rzecz, których są opracowywane szkolenia e-learningowe,
  • specjalistów, trenerów, którzy na co dzień tworzą lub współtworzą materiały e-learningowe,
  • osób odpowiedzialnych za wdrożenie procesów e-learningowych w organizacji.

Czas i miejsce spotkania:

26 lutego 2019 roku w godzinach 9.30-12.00 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Metrum ¾, przy ulicy Równoległej 4a w Warszawie

Prowadzący: Iwona Wieczorek, Sylwia Polańska i Monika Wesołowska

Zgłoszenia: office@e-learning.pl

Zapraszamy!