Virtual reality - Śniadanie z e-learning.pl - 25 października 2019 r.

Wyobraźmy sobie w pełni angażujące doświadczenie rozwojowe, w którym bierzemy udział. Trudny lub mało interesujący temat podany w fascynującej i wciągającej formule, która wymagaja od nas – uczestników - pełnego skupienia i świadomego zaangażowania. Nierealne? Przy wykorzystaniu tradycyjnych metod na pewno bardzo trudne do osiagnięcia. W przypadku szkoleń wykorzytujących wirtualną rzeczywistość od początku poziom zaangażowania uczestników maksymalny, co powoduje, że z kolein skuteczność tych rozwiązań jest bardzo wysoka.

Podczas spotkania:

  • opowiemy Państwu o praktycznych scenariuszach użycia wirtualnej rzeczywistości w procesach rozwojowych
  • pokażemy przykłady zrealizowanych na świecie projektów wykorzytujących wirtualną rzeczywistość
  • zaprezentujemy przykłady zastosowań na naszym rodzimym rynku szkoleniowym i dema rozwiązań

Planowane spotkanie pozwoli na:

  • poznanie najlepszych praktyk w wykorzytaniu wirtualnej rzeczywistosci w szkoleniach
  • wymianę wiedzy oraz inspiracji uczestnikami spotkania

Czas i miejsce spotkania: 25 października 2019 r. w godzinach 9.30-12.00 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Metrum ¾ przy ulicy Równoległej 4a w Warszawie

Zgłoszenia: office@e-learning.pl

Zapraszamy:)