Rola menedżera w projekcie e-learningowym - Śniadanie z e-learning.pl - 12 grudnia 2019 r.

Badania wskazują, że jednym z decydujących czynników motywujących nas do rozwoju jest wsparcie menedżera na etapie planowania i uczestnictwa w projektach rozwojowych. Rola menedżera jest kluczowa dla budowania zaangażowania uczestników procesu. Najczęściej niestety ten aspekt jest pomijany, szczególnie podczas planowania działań rozwojowych online.

Założenia:

  • opowiemy Państwu o praktycznych sposobach budowania zaangażowania liderów w projekty online adresowane do pracowników
  • pokażemy, jak zaangażowanie menedżera w projekt e-learningowy buduje poczucie współodpowiedzialności za rozwój i ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia projektu oraz skuteczności działań zespołów i uzyskiwanych przez nie wyników

Planowane spotkanie pozwoli na:

  • poznanie najlepszych praktyk w budowaniu współodpowiedzialności za powodzenie projektu e-learningowego w grupie menedżerów zespołów
  • wymianę wiedzy pomiędzy uczestnikami spotkania

Czas i miejsce spotkania: 12 grudnia 2019 r. w godzinach 9.30-12.00 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Metrum ¾ przy ulicy Równoległej 4a w Warszawie

Zgłoszenia: office@e-learning.pl

Zapraszamy:)