Zapraszamy warsztaty z metodyki e-learningu. Warsztaty poświęcone są tworzeniu skutecznych szkoleń przy wykorzystywaniu najnowszych trendów: microlearningu, fabularyzacji, personalizacji i m-learningu.

Zaproszenie na warsztaty z metodyki e-learningu 23-24 września 2019 r.

Dwudniowy warsztat (2x8h) przeznaczony dla szkoleniowców, metodyków i projektantów procesów edukacyjnych, funkcjonujących w nowej roli związanej z planowaniem oraz realizacją szkoleń e-learningowych w organizacjach.

Cele warsztatu:

 • nabycie wiedzy o metodyce procesu zdalnego nauczania oraz praktycznych umiejętności w zakresie projektowania szkoleń e-learningowych, w tym w szczególności - koncepcji i scenariuszy e-learningowych
 • Korzyści - po warsztacie uczestnicy będą znali:
 • istotę e-learningu, formaty i główne zasady tworzenia
 • zasady budowy szkoleń e-learningowych
 • zasady konstruowania koncepcji i scenariusza e-learningowego
 • proces produkcyjny w e-learningu i jego składowe
 • bariery w korzystaniu e-learningu i będą umieli je identyfikować

Stosowane metody:

Spotkanie ma charakter warsztatowy. Wykorzystujemy metodę pracy zespołowej na konkretnych przypadkach, dyskusje w grupach, inspiracje poparte licznymi przykładami, wykład interaktywny.

Formuła szkolenia:

 • wykłady
 • sesje warsztatowe
 • ćwiczenia
 • panele dyskusyjne w grupie
 • studium przypadków
 • zadania wdrożeniowe (praktyka e-learningowa)

Trener prowadzący

Iwona Wieczorek - dyrektor zarządzająca w e-learning.pl. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w branży edukacji elektronicznej oraz w obszarze zarządzania i marketingu b2b. Przez wiele lat odpowiedzialna była za zarządzanie projektami e-learningowymi dla wielotysięcznych grup. Swoją wiedzę z obszaru marketingu i motywacji niejednokrotnie wykorzystuje w procesach e-learningowych. Jako jedna z pierwszych wprowadziła na rynek usługi wsparcia procesu m.in. tzw. marketing motywacyjny, który w praktyce wielokrotnie przesądzał o sukcesie projektów. Ekspert ds. metodyki e-learningowej, trener, autorka opracowań i artykułów specjalistycznych. Fascynatka e-learningu i ciągłego samokształcenia z wykorzystaniem sieci. Praktyk biznesu.

Koszt udziału 1 osoby w dwudniowym warsztacie to 1990 zł netto.

Podana kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych, sali szkoleniowej i sprzętu konferencyjnego, obiadu i przerw kawowych, a nie zawiera kosztów transportu uczestników na miejsce szkolenia i ich zakwaterowania.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na adres office@e-learning.pl. Liczba miejsc ograniczona!