VI edycja E-learning BootCamp –  sierpień - wrzesień 2020 r.

Zapraszamy do udziału w kolejnej, VI już edycji E-LEARNING BOOTCAMP, jedynym takim wydarzeniu w branży e-learningu.

Uczestnikom proponujemy wyjątkową, warsztatową formułę, skupioną na praktycznych doświadczeniach, pracy z ekspertami oraz wymianie doświadczeń.

Uczestnicy mogą brać udział w E-LEARNING BOOTCAMP, wybierając jeden z interesujących ich warsztatów w równoległych ścieżkach:

  1. Metodycznej, której celem jest zbudowanie umiejętności projektowania skutecznych rozwiązań edukacyjnych z wykorzystaniem najnowszych trendów w kształceniu korporacyjnym.
  2. Wdrożeniowej, dotyczącej planowania i wdrożenia zasad prawidłowego rozpoznawania celów wdrożenia e-learningu oraz związanych z nim oczekiwań interesariuszy projektu zgodnie z celami strategicznymi organizacji.
  3. Narzędziowej (developerskiej), która obejmuje podstawy projektowania efektywnych szkoleń e-learningowych w aplikacji Articulate 360 i zaawansowane mechanizmy e-learningowe i m-learningowe w aplikacji Articulate 360.

E-LEARNING BOOTCAMP to wydarzenie adresowane do:

  • osób odpowiedzialnych w organizacjach za kreowanie i realizacje polityki e-learningowej
  • metodyków nauczania, chcących poznać tajniki planowania i realizacji procesów e-learningowych lub blended learningowych
  • scenarzystów szkoleń e-learningowych
  • developerów rozwiązań e-learningowych
  • administratorów platformy Moodle

Wpisz w kalendarz – sierpień - wrzesień 2020 r.

Więcej informacji >>

Czekamy na Twoje zgłoszenie office@e-learning.pl