Zapraszamy na ostatnie w tym roku warsztaty z metodyki e-learningu. Warsztaty poświęcone są tworzeniu skutecznych szkoleń przy wykorzystywaniu najnowszych trendów: microlearningu, fabularyzacji, persobnalizacji i m-learningu.

Dwudniowy warsztat (2x8h) przeznaczony dla szkoleniowców, metodyków i projektantów procesów edukacyjnych, odpowiedzialnych za planowanie i realizację szkoleń e-learningowych i blended learningowych w organizacjach. Podczas warsztatu wykorzystywać będziemy metody pracy zespołowej na konkretnym przypadku, dyskusje w grupach, inspiracje poparte licznymi przykładami, wykład interaktywny.

Cele warsztatu:

✓ zdobycie wiedzy na temat metodologii tworzenia szkoleń e-learningowych w oparciu o najnowsze, praktyczne trendy rynkowe związane z microlearningiem, fabularyzacją e-learningu, personalizacją i mobilnością,

✓ poznanie trendów: microlearningu, fabularyzacja, personalizacja, mobilność,

✓ zbudowanie umiejętności tworzenia scenariusza szkolenia e-learningowego, ze szczególnym uwzględnieniem nowych praktycznych trendów.

Profil uczestnika:

Warsztat jest przeznaczony dla osób, które w organizacjach pełnią funkcję scenarzystów szkoleń e-learningowych, trenerów wewnętrznych, specjalistów ds. e-learningu, a także dla osób, które odpowiadają za wdrażanie e-learningu w organizacji.

Korzyści:

Po warsztacie uczestnicy będą znali zasady tworzenia materiałów edukacyjnych, wykorzystujące najnowsze trendy w digital learningu. Udział w warsztacie zapewni wiedzę o tym jakie są różnice między powstaniem „tradycyjnego” szkolenia e-learningowego a materiałuzgodnego z najnowszymi trendami. Uczestnicy posiądą rówież umiejętność tworzenia concept brief scenariusza materiału edukacyjnego.

Zawartość szkolenia:

✓ wprowadzenie do szkoleń elektronicznych i charakterystyka nowych trendów w nauczaniu,

✓ bariery w korzystaniu e-learningu,

✓ główne postulaty projektowania e-szkoleń i budowa e-szkoleń w kontekście nowych trendów e-learningowych,

✓ podstawowe metody projektowania treści,

✓ interakcja i interaktywność w e-szkoleniach,

✓ multimedia,

✓ formy ćwiczeniowe,

✓ testy,

✓ zalety i zagrożenia tworzenia materiałów microlearningowych, fabularyzowanych, personalizowanych i mobilnych czyli czego nie robić?

✓ błędy w projektowaniu kursów,

✓ praktyka e-learningowa – zadanie warsztatowe polegające na przygotowanie scenariusza, realizującego jeden z w/w trendów

Formuła warsztatu:

Warsztaty będą prowadzone za pomocą sesji warsztatowych, panelów dyskusyjnych oraz studiów przypadków. Uczestnicy będą mieli okazję realizować zadania wdrożeniowe (jako praktyczne ćwiczenia).

Czas i miejsce warsztatu:
21/22 września 2017 w godzinach 10:00-18:00. (21.09) oraz 9:00-17.00 (22.09) w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Metrum ¾ przy ulicy Równoległej 4a w Warszawie

Prowadzący: Agata Jastrzębska - Ordon

Zgłoszenia:  office@e-learning.pl