Jak skorzystać z 20% rabatu na zakup licencji e-szkolenia?

Zapraszamy do skorzystania z promocji na zakup licencji e-szkolenia Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i pozostałych e-szkoleń z obszaru regulacji prawnych, z którego:

  • dowiesz się, jak akty prawne regulują omawiane zagadnienia,
  • poznasz najważniejsze definicje i dowiesz się, czym jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu,
  • dowiesz się, czym są instytucje obowiązane i jakie są ich obowiązki,
  • dowiesz się, czym są transakcje podejrzane i jak je rozpoznać,
  • poznasz właściwe organy do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • dowiesz się o konsekwencjach nieprzestrzegania przepisów ustawy.

Promocja trwa tylko do 31 marca 2018 r.

Jesli chcesz skorzystać z promocji, skontaktuj się z nami: +48 22 37 63 011, office@e-learning.pl.