30% rabatu na licencję e-szkoleń, e-pigułekmikropigułek z biblioteki e-learning.pl!

Wiosenne wietrzenie biblioteki szkoleń gotowych!

Biblioteka objęta promocją to ponad 40 e-szkoleń, 180 e-pigułek i około 90 mikropigułek przygotowanych w oparciu o know-how House of Skills. Już teraz możesz skorzystać z 30% na:

  1. e-szkolenia (ponad 40 tytułów): szkolenia e-learningowe obejmujące pełne zakresy merytoryczne podzielone na moduły tematyczne, trwające do dwóch godzin, multimedialne i interaktywne formaty wyposażone w elementy testowe.
  2. e-pigułki (ponad 180 tytułów): krótkie, interaktywne formy (5-10 minut), tworzące zamkniętą merytorycznie całość, która doskonale sprawdza się również w modelu blended learning (jako element większych ścieżek szkoleniowych, np. pre-worki).
  3. mikro pigułki (ponad 80 tytułów): krótkie, dwuminutowe animacje szkoleniowe prezentujące pojedyńcze zagadnienia menedżerskie w postaci syntetycznych treści w obszarze zarządzania, przywództwa i efektywnosci osobistej.

Biblioteka zasobów objętych promocją dotyczy:

  • Fundamentów pracy menedżera, tj. zarządzania ludźmi, podejmowania decyzji, skutecznego wywierania wpływu, rozmów menedżerskich, zarządzania wspierającego rozwój ludzi i zespołów, budowania zaangażowania i efektywności pracowników w procesach zmian, oceny sytuacji i informacji zwrotna, angażowania pracowników w realizację strategii.
  • Efektywności osobistej, w tym asertywności, komunikacji, negocjacji biznesowych, zarządzania czasem, zarządzania projektem, standardów obsługi klientów.
  • Obszaru innowacji, w tym: strategii rynkowych, rozwiązywania problemów i myślenia innowacyjnego, innowacji w zespole.
  • Pracy z komputerem, czyli MS Excel, MS Word, MS Power Point, MS Outlook, Lotus, bezpieczeństwo cyfrowe.
  • Przywództwa, tj. autorytetu lidera, coachingu, zarządzania zmianą, zarządzania wynikami, ciągłości działania firmy, efektywność w zarządzaniu pracownikiem i zespołem.
  • Obszaru regulacji prawnych, tj. rekrutacji dla menedżerów, prawa pracy dla menedżerów, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji, RODO.

Promocja obowiązuje do 30 czerwca 2018 r.

Jeśli chcesz skorzystać z oferty, skontaktuj się z nami:

tel. +48 22 37 63 011
e-mail: office@e-learning.pl