Dwudniowy warsztat (2x8h) przeznaczony dla szkoleniowców, metodyków i projektantów procesów edukacyjnych, funkcjonujących w nowej roli związanej z planowaniem oraz realizacją szkoleń e-learningowych w organizacjach.

Warsztat z metodyki e-learningu - już 3 października!

Termin warsztatu

3 - 4 października

Cele warsztatu  

Nabycie wiedzy o metodyce procesu zdalnego nauczania oraz praktycznych umiejętności w zakresie projektowania szkoleń e-learningowych, w tym w szczególności - koncepcji i scenariuszy e-learningowych.

Profil uczestnika 

Warsztat jest przeznaczony dla osób, które w organizacjach pełnią funkcję scenarzystów szkoleń e-learningowych, trenerów wewnętrznych, specjalistów ds. e-learningu, specjalistów ds. szkoleń, a także dla osób, które odpowiadają za wdrażanie e-learningu w organizacji.

Korzyści - po warsztacie uczestnicy będą znali:

  • istotę e-learningu, formaty i główne zasady tworzenia
  • zasady budowy szkoleń e-learningowych
  • zasady konstruowania koncepcji i scenariusza e-learningowego
  • proces produkcyjny w e-learningu i jego składowe
  • bariery w korzystaniu e-learningu i będą umieli je identyfikować

Formuła szkolenia

  • wykłady
  • sesje warsztatowe
  • panele dyskusyjne w grupie
  • studium przypadków
  • zadania wdrożeniowe (praktyka e-learningowa)

Lokalizacja

Warsztat jest organizowany jest w Centrum Szkoleniowym Metrum ¾, mieszczącym się przy ulicy Równoległej 4a w Warszawie (parter) – wjazd od ulicy Łopuszańskiej.

Zgłoszenia na warsztat prosimy kierować na adres e-mail: office@e-learning.pl