Ogłoszenie o wyniku postępowania

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w wyniku postępowania przeprowadzonego w celu wyłonienia Partnera do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.2. RPO WM 2014-2020, (konkurs nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18), jako Partner wybrana została niepubliczna szkoła wyższa: Collegium Civitas.