Szkolenie e-learningowe: PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY  I FINANSOWANIU TERRORYZMU

Miło nam poinformować, że w naszym katalogu szkoleń e-learningowych pojawiło się nowe szkolenie z Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu. Kurs opiera się na znowelizowanej ustawie, która weszła w życie 13 lipca 2018 roku i jest skierowany do:

  • banków krajowych i oddziałów banków zagranicznych,
  • firm ubezpieczeniowych,instytucji finansowych i kredytowych,
  • firm inwestycyjnych i banków powierniczych,
  • zakładów ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń na życie,
  • funduszy inwestycyjnych,spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
  • operatorów pocztowych,
  • notariuszy,
  • firm księgowych; kantorów wymiany walut, domów aukcyjnych, antykwariatów, fundacji.

 

ZOBACZ DEMO

 

W e-szkoleniu Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

dowiesz się, jak akty prawne regulują omawiane zagadnienia,

dowiesz się, czym są transakcje podejrzane i jak je rozpoznać,

poznasz najważniejsze definicje i dowiesz się, czym jest właściwie pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu,

poznasz właściwe organy do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

dowiesz się, czym są instytucje obowiązane i jakie są ich obowiązki,

dowiesz się o konsekwencjach nieprzestrzegania przepisów ustawy.

 

Zainteresowany ofertą? Zadzwoń do nas pod numer: 22 37 63 011 lub napisz maila na adres: office@e-learning.pl