digitalizacja

Digitalizacja to proces przenoszenia informacji z postaci analogowej do cyfrowej. Obejmuje to proces przetwarzania, przechowywania i udostępniania informacji przy użyciu technologii cyfrowych.