feedback

Czym jest feedback?

Feedback to informacja zwrotna, która jest udzielana komuś na temat jego zachowania lub pracy, w celu pomocy w ulepszaniu lub doskonaleniu tych działań w przyszłości. Feedback może być pozytywny lub negatywny i powinien być konstruktywny oraz specyficzny.

W kontekście edukacyjnym feedback jest bardzo ważny dla uczniów, ponieważ pozwala na ocenę ich postępów, identyfikowanie obszarów wymagających poprawy i dalszy rozwój. Feedback może pochodzić od nauczycieli, innych uczniów, a także od samego ucznia, który ocenia swoje własne osiągnięcia.