fbpx

LMS

Czym jest LMS?

LMS to skrót od Learning Management System, czyli System Zarządzania Szkoleniami. Jest to program komputerowy lub aplikacja internetowa, która umożliwia organizowanie, zarządzanie i dostarczanie treści edukacyjnych online. LMS służy do przeprowadzania szkoleń online, tworzenia i udostępniania materiałów dydaktycznych, zarządzania programami szkoleniowymi, monitorowania postępów uczestników, oceny i weryfikacji osiągnięć. W skrócie, LMS jest narzędziem, które ułatwia procesy edukacyjne i umożliwia prowadzenie szkoleń online.