25 lutego 2019

Quizy na platformie Moodle

Autor: Aleksandra Kołodziejczak
Quizy na platformie Moodle

Quiz na platformie Moodle to aktywność pozwalająca na automatyczną ocenę wiedzy użytkowników platformy. Można układać quizy zawierające różne typy pytań (prawda-fałsz, polegające na wyborze jednej bądź wielu odpowiedzi bądź wpisaniu krótkiej wypowiedzi nawet składającej się z pojedynczego słowa). Utworzone pytania są przechowywane w tzw. banku pytań i mogą być ponownie użyte na dalszym etapie procesu szkoleniowego.

Moduł Quiz posiada ogromną liczbę opcji i narzędzi, co daje nam możliwość:

 • określić czas – od kiedy do kiedy będzie on aktywny
 • ustawić próg zaliczeniowy, a także
 • ilość dostępnych podejść
 • wymusić przerwy miedzy tymi podejściami
 • wybrać metodę oceniania: może być zapisana najwyższa ocena, średnia z ocen, bądź pierwsza
 • osiągnięta ocena
 • zdecydować, czy pytania będą pokazywać się losowo
 • spersonalizować niektóre ustawienia quizu w odniesieniu do grup bądź pojedynczych użytkowników
 • zdefiniować informację zwrotną, która jest kluczową częścią w procesie nauczania. Informacja zwrotna (wynik) może być wyświetlana:
  • od razu po udzieleniu odpowiedzi
  • po zakończeniu testu
  • mogą się pojawiać podpowiedzi do pytania
  • istnieje także opcja (CBM), która bierze pod uwagę i odpowiedź użytkownika na pytanie, i jego stopień pewności (który uczestnik określa samodzielnie; poziom pewności: nie bardzo, dość dobry, wysoki). Istnieje możliwość ustawienia przycisku, by po zobaczeniu informacji zwrotnej zmienić odpowiedź.

Jakie są rodzaje pytań?

Wybór wielokrotny – można ustawić, czy w pytaniu będzie poprawna tylko jedna odpowiedź, kilka czy wszystkie.

Prawda/fałsz – do dyspozycji mamy tylko 2 odpowiedzi: prawdziwą (zgodną z zaprezentowanym twierdzeniem) oraz fałszywą (niezgodną).

Krótka odpowiedź – użytkownik wpisuje krótką odpowiedź do formularza. Może paść pytanie np. o nazwisko, miejsce, datę…

Dopasowanie – pytanie polega na łączeniu w pary słowa, zagadnienia i pojęcia. Jest to forma rozwijanej listy, z której należy wybrać odpowiedź.

Losowe pytanie krótkiej odpowiedzi z dobieraniem – warunkiem stosowania tej formy jest posiadanie w tzw. bazie pytań sporej grupy pytań typu krótka odpowiedź.

Numeryczne – użytkownik wpisuje cyfrę w pole formularza. Odpowiedzią jest liczba lub liczba połączona z jednostką.

Obliczeniowe, obliczeniowe proste, obliczeniowe wielokrotnego wyboru – idealne dla matematyków, fizyków itp.

Przeciągnij i upuść markery – można wgrać obraz, który będzie pełnił funkcję tła pod tekstowe markery i ich obszary. Markery pod rysunkiem mogą być rozmieszczone w losowym ustawieniu. Na obrazku oznacza się tzw. strefy zrzutu, których obszar może mieć kształt: prostokąta, okręgu, wielokąta. To zadanie polega na przeciągnięciu i upuszczeniu markera (tekstu) na właściwe miejsce.

Złap i przeciągnij na obrazek – podobne do zadania opisanego powyżej. Tu rozmieszcza się nie tylko markery tekstowe, ale też obrazki i miniaturki. Obszary są automatycznie tworzone przez platformę, nie trzeba tworzyć ich obszarów.

Przeciągnij i upuść na tekst – uzupełnianie tekstu poprzez przeciągnięcie markerów tekstowych.

Pytanie zagnieżdżone – należy skonfigurować luki w tekście, które użytkownik ma uzupełnić.

Wybierz brakujące słowa – w tekście umieszczamy znaczniki wskazujące miejsce list rozwijanych z możliwymi odpowiedziami. Z rozwiniętej listy należy wybrać brakujące słowo.

Esej – forma pytania otwartego, która pozwala na udzielenie opisowej odpowiedzi. W odróżnieniu od powyżej opisanych typów pytań, które polegają na pełnej automatyzacji oceny, esej wymaga od prowadzącego sprawdzenia odpowiedzi przesłanych przez uczestników szkolenia.

Podsumowując, moduł Quiz na platformie Moodle idealnie sprawdza się w procesie ewaluacji wiedzy zdobytej przez uczestnika szkolenia. Istotą tej formy aktywności jest jej różnorodność, elastyczność konfiguracji (czas, ilość podejść, próg zaliczeniowy), informacja zwrotna oraz – co kluczowe – automatyzacja sprawdzania testów (z wyjątkiem Eseju). Dzięki temu ocenianie staje się klarowne i obiektywne.

Polecane

Treści, na które warto zwrócić uwagę