fbpx
14 września 2018

Czym jest Moodle?

Autor: Aleksandra Kołodziejczyk

Moodle to popularny system zarządzania kształceniem (LMS), innymi słowy – środowisko nauczania zdalnego. Pierwsze prace nad tą platformą rozpoczęły się dokładnie 20 lat temu (w 1999 roku), a początkowa wersja systemu – 1.0. – ukazała się 20 sierpnia 2002r. Od tamtego momentu Moodle jest nieustannie rozwijającym się elastycznym i dynamicznym systemem.

Słowo „Moodle” to skrót nazwy angielskiej – „Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment” – “Modułowe, Dynamiczne, Zorientowane Obiektowo Środowisko Nauczania”. Co to oznacza?

  • Po pierwsze, modułowe: platforma składa się z pojedynczych modułów (np.: bloków, aktywności, zasobów, podstron itp.).
  • Po drugie, dynamiczne: projekt Moodle jest wciąż rozbudowywany i prace nad nim raczej nie zostaną zaprzestane.
  • Po trzecie, zorientowane obiektowo: tzn Moodle jest środowiskiem, które zostało napisane w językach skryptowych – przede wszystkim w języku PHP – i które, jak różne CMSy opiera się na bazie danych SQL.
  • I po czwarte, środowisko nauczania: system służy do realizacji nauczania zdalnego oraz wspomaga proces uczenia się.

Jakie są cechy szczególne Moodle?

  • Świetnie sprawdza się w nauczaniu zdalnym: za jej pomocą Trener/Prowadzący/Nauczyciel udostępnia uczestnikom różnorodne materiały dydaktyczne: teksty, artykuły, obrazy, animacje, video. Mogą one powstawać bezpośrednio w ramach samej platformy bądź, jeśli zostały przygotowane w którymś z zewnętrznych programów (np. Articulate), zostać po prostu zaimportowane do systemu.
  • Daje możliwość kontrolowania wiedzy i umiejętności, nabywanych przez uczestników kursów. Można utworzyć różnorodne testy (wpisywanie brakujących słów, testy typu prawda-fałsz, quizy wielokrotnego wyboru…) oraz zadania (napisanie eseju). Dodatkowo istnieje opcja oceniania postępów użytkownika, konfiguracji progów zaliczeniowych testów czy prowadzenia tzw. dziennika elektronicznego.
  • Sprzyja komunikacji między uczestnikami szkolenia: mogą oni uczestniczyć w dyskusjach na forach, pisać blogi, komentować, czatować, czy też korzystać z poczty systemowej.
    Platforma ta, w odróżnieniu od innych darmowych platform e-learningowych (ATutor, Chamilo), posiada wersję w języku polskim. Tak więc znika problem tzw. wykluczenia językowego.
  • Jest systemem elastycznym, pracującym 24h, z którego może korzystać jednocześnie nawet kilka tysięcy użytkowników (userów, administratorów, menedżerów…).

Podsumowując, oprócz możliwości publikacji treści oraz wspierania całego procesu nauczania, Moodle może kształtować również relacje międzyludzkie. Jest to aspekt, na który szczególny nacisk kładą sami autorzy tego projektu. Istnieją przypuszczenia, że pozostanie on (bo już jest) dominującym rozwiązaniem e-learningowym z zakresu open source, wdrażanym nie tylko w światowym, ale też w polskim, systemie edukacji.

Oficjalna strona Moodle: https://moodle.org/

TAGI / TEMATYKA

Polecane

Treści, na które warto zwrócić uwagę