22 lipca 2019

Przegląd globalnego i polskiego rynku e-learningowego

Autor: Iwona Wieczorek

SYTUACJA NA RYNKU GLOBALNYM

 • Według portalu statista.com wartość rynku e-learningu wzrasta i w 2022 r ma wynieść ponad 243 mld dol. Oznacza to wzrost o ponad 30% od roku 2014, kiedy to wartość rynku e-learningu wynosiła ok. 168 mld dol.
 • Podobne szacunki przedstawia Docebo w raporcie „E-learning trends and forecast 2017-2021″, wg. nich w 2023 r. wartość globalnego rynku e-learningu przekroczy 240 mld dol. przy rocznej dynamice wynoszącej ok. 5%. Najszybciej e-learning będzie rósł w dużych firmach i korporacjach, ok. 11%. rocznie – szacują analitycy Docebo.
 • Wg. badań międzynarodowego portalu e-learningindustry.com w 2014 r. 28,5% godzin szkoleniowych zostało zrealizowanych za pośrednictwem technologii internetowych lub komputerowych (bez instruktora) – odnotowano tu wzrost o 2,6% w porównaniu z poprzednim rokiem, a 74% firm korzysta z systemów zarządzania uczeniem się (LMS) i wirtualnej klasy / webcastingu / transmisji wideo. Co ciekawe wśród najdynamiczniej rozwijających się w zakresie e-learningu krajów znalazła się Polska z rocznym wzrostem na poziomie ok. 28% – zajmując 5 miejsce na świecie.

SYTUACJA NA RYNKU POLSKIM

 • Według raportu Kelly Global Workforce Index (2016), formuła e-learningu świetnie przyjęła się w Polsce, która jest w pierwszej piątce krajów, w których odnotowano największy wzrost popularności szkoleń e-learingowych w 2016 roku (Indie: 55%, Chiny: 52%, Malezja: 40%, Rumunia: 38%, Polska: 28%)
 • Według raportu GUS „Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach” (2015), przedsiębiorstwa planują samodzielną naukę i e-learning (ok. 20% firm z sektora MŚP i 40% dużych przedsiębiorstw). W podziale geograficznym największą aktywność w tym obszarze wykazują firmy ulokowane w woj. mazowieckim, ponad 30% firm z sektora MŚP i aż 56% firm dużych. Następnie najwyższe zainteresowanie e-learningiem wykazują firmy z terenów woj. lubelskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego (średnio 22% firm z sektora MŚP i 38% firm dużych).
 • Zgodnie z raportem „Rewolucja HR. Trendy branży 2016/2017” zwiększenie zakresu stosowania rozwiązań e-learningowych w 2016 r. zapowiadała większość firm (54%). 15% firm deklarowało, że w niedalekiej przyszłości, będzie chętniej korzystać z social learningu, 26% zapowiadało wzrost zainteresowania mobile learningiem, a 36% przedsiębiorstw wirtualnymi klasami i webinarami.
 • Według raportu Association for Talent Development już prawie co szósty przedsiębiorca w Polsce organizuje kursy online dla swoich pracowników. Na rozwój tej formy edukacji coraz większy wpływ mają nie tylko duże firmy e-learningowe, ale także indywidualni edukatorzy online oraz ich klienci.
 • Na polskim rynku pracy obecnie funkcjonują dwa główne pokolenia: X oraz Millennialsi (pokolenie Y). Razem stanowią ok. 11 mln pracujących Polaków, czyli 35 proc. Wszystkich zatrudnionych. W ciągu najbliższych 10 lat Y-ki i kolejne pokolenie Z będą stanowić 75 proc. pracujących („Biznes Raport. Rynek szkoleń w Polsce”, Gazeta Finansowa). Szacuje się, że 87% Millennialsów nie rozstaje się ze swoim smartfonem, a ok.75% z nich uważa, że dostęp do technologii i pozyskanych w ten sposób informacji sprawia, że są oni bardziej skuteczni w pracy. Szkolenia online będą więc w coraz większym stopniu kierowane do młodych pokoleń, szukających treściwych, praktycznych rozwiązań z wykorzystaniem technologii mobilnych, tak by udział w danym szkoleniu był możliwy tu i teraz.
 • Według Onex Group potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji deklaruje 73% polskich pracowników a 63% ukończyło w ciągu ostatniego roku co najmniej jeden kurs podnoszący kwalifikacje.
 • Według pisma branżowego „Personel plus” (grudzień 2017 r.) obszary do rozwoju w zakresie e-learningu to microlearning, potrzeba personalizacji szkoleń e-learningowych, rozwiązania mobilne, grywalizacja oraz zmiana funkcji szkoleń z dostarczania wiedzy na naukę umiejętności.
 • R. Tomaszewska – Lipiec wskazuje, iż „Pracodawcy narzekają także na niską jakość e-edukacji oferowaną przez wyspecjalizowane firmy, wskazując przy tym na doświadczenia z kursami i szkoleniami mało atrakcyjnymi, nieangażującymi uczestników, które w efekcie sprawiły, iż formy e-learningowe kojarzone są z nudą i znużeniem (R. Tomaszewska-Lipiec, „Zastosowanie e-learningu w edukacji pracowników”, Przegląd Naukowo-Metodyczny, 2014)
 • Główne bariery e-learningu to przede wszystkim: brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielem; mniejsze możliwości interakcji z innymi uczestnikami szkolenia; problem z samodyscypliną i motywacją do nauki osób, które uczestniczą w szkoleniu; czasochłonność związana z opracowaniem materiałów e-learningowych oraz problem ze sprawdzeniem umiejętności i wiedzy uczestnika – brak potwierdzenia tożsamości ucznia lub jego samodzielnej pracy (M. Konieczek „E-learning – nowoczesna forma edukacji” 2017)
 • Według portalu Intersieć, (http://intersiec.com.pl/blog/275-e-learning-2-0), cel na najbliższe lata (2017-2019) to wzrost zaufania do e-learningu oraz zadowolenie końcowych użytkowników platform.

TAGI / TEMATYKA

Polecane

Treści, na które warto zwrócić uwagę