07 maja 2024

Bezpłatna platforma e-learningowa. Wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie psychologicznym

otwarty dostęp do ścieżek edukacyjnych dla nauczycieli, opiekunów i rodziców Autor: e-learning.pl

Zapraszamy wszystkich rodziców, nauczycieli, psychoterapeutów oraz dzieci do korzystania z platformy e-learningowej. Platforma zawiera bezpłatne treści edukacyjne dotyczące przeciwdziałaniu problemom psychologicznym wśród najmłodszych i jest efektem projektu „Wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie psychologicznym spowodowanym izolacją i brakiem relacji społecznych w świecie online”. 

ODBIERZ BEZPŁATNY DOSTĘP

O projekcie 

W obliczu wyzwań stawianych przez cyfrowy świat i izolację społeczną, projekt Wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie psychologicznym spowodowanym izolacją i brakiem relacji społecznych w świecie online, zrealizowany przez e-learning.pl we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę oraz islandzką organizacją Heimili og skóli, oferuje darmowy dostęp do kompleksowych narzędzi i zasobów edukacyjnych dla edukatorów, rodziców i opiekunów. 

Cele projektu 

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości i umiejętności kluczowych grup społecznych w zakresie rozpoznawania i reagowania na kryzysy psychologiczne u dzieci i młodzieży. Projekt ten dostarcza nie tylko wiedzy, ale również praktycznych narzędzi do efektywnego działania w środowisku cyfrowym. 

Do kogo jest adresowany? 

  • Nauczycieli i pedagogów, ponieważ oferuje specjalistyczne szkolenia e-learningowe i dostęp do materiałów dydaktycznych. 
  • Rodziców: bo pozwala zrozumieć wpływ izolacji na dzieci oraz metody wspierania ich w radzeniu sobie ze stresem. 
  • Psychoterapeutów i pracowników opieki społecznej: profesjonalne materiały i podręczniki do rozpoznawania niepokojących symptomów i reakcji na ich pojawienie się.  

 

Uczestnicy projektu mają dostęp do: 

  • Interaktywnych materiałów dydaktycznych: testów, ćwiczeń, audiocastów oraz materiałów wideo. 
  • Konspektów zajęć i ścieżek edukacyjnych: przygotowanych z myślą o różnych grupach wiekowych (6-10 lat oraz 11-15 lat). 
  • Webinariów i szkoleń online, które: podnoszą kwalifikacje pedagogiczne i umiejętności terapeutyczne. 

 

Rejestracja 

Zachęcamy do bezpłatnej rejestracji na platformie szkoleniowej, gdzie dostępne są wszystkie niezbędne zasoby. Rejestracja jest prosta i umożliwia natychmiastowy dostęp do materiałów, które mogą pomóc w zrozumieniu i przeciwdziałaniu problemom psychologicznym spowodowanym izolacją. 

ZAREJESTRUJ SIĘ I ODBIERZ DARMOWY DOSTĘP

***

Realizatorzy projektu:

Konsorcjum doradczo-szkoleniowe SA (marka e-learning.pl) – realizujące kompleksowe usługi rozwojowe w ramach 2 jednostek biznesowych, oddzielnych zespołów i marek: House of Skills oraz e-learning.pl. Funkcjonuje od 2004 roku w wyniku połączenia 6 znanych firm szkoleniowo-doradczych działających na rynku od początku lat 90-tych. KDS SA rocznie realizuje kilkaset projektów rozwojowych, w których bierze udział ok. 15 000 pracowników dużych, średnich i małych firm. Oferuje rozwiązania doradcze i szkoleniowe. Jest partnerem międzynarodowych organizacji szkoleniowych, m.in.: The Ken Blanchard Companies, Fierce Inc., ITIM International, Celemi. Współpracuje m.in. z Polską Izbą Firm Szkoleniowych, Konfederacją Pracodawców Lewiatan. Prowadzi Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego. W ramach marki e-learning.pl specjalizuje się w rozwiązaniach e-learningowych: e-szkoleniach (biblioteki gotowe i realizacja projektów dedykowanych); portalach i platformach rozwojowych; szeroko rozumianych rozwojowych rozwiązaniach mobilnych; usługach wspierających zdalne procesy edukacyjne takie jak szkolenia i warsztaty on-line. W projekcie Konsorcjum jest Liderem projektu i odpowiada za wszystkie kwestie związane z tworzeniem zasobów multimedialnych czy platformy e-learningowej.

Logo

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) to organizacja pozarządowa o charakterze non-profit, która od 1991 r. zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom krzywdzonym i profilaktyką przemocy. Od 2004 r. Fundacja realizuje kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Obszary działania Fundacji to: ochrona dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym, zapewnienie dzieciom profesjonalnej pomocy psychologicznej i prawnej, edukacja dorosłych w zakresie reakcji na przemoc wobec dzieci, edukacja dzieci w zakresie unikania przemocy i wykorzystywania, dbanie o bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Fundacja prowadzi sieć Centrów Pomocy Dzieciom, w tym poradnię psychologiczną „Dziecko w sieci” oraz Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Fundacja współtworzy program edukacyjny „Polskie Centrum Safer Internet”, który należy do europejskiej sieci na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie Insafe. Fundacja zatrudnia blisko 100 pracowników, w tym wielu profesjonalistów pracujących od lat w temacie bezpieczeństwa w sieci. Są to specjaliści od edukacji, trenerzy, prawa oraz terapeuci pracujący z dziećmi. Fundacja w projekcie odpowiada za stronę merytoryczną przedsięwzięcia, dostarczając zawartość do materiałów multimedialnych oraz udzielając wsparcia i konsultacji w zakresie diagnozowania i reagowania na sytuacje problemowe, stanowiące obszar działań projektowych.

Heimili og skóli („Dom i Szkoła – Krajowe Stowarzyszenie Rodziców”) to islandzka organizacja pozarządowa, działająca od 1992 roku, której celem jest promocja lepszych warunków wychowawczych i edukacyjnych DziM. Organizacja zrzesza kilka tysięcy rodziców. Jest członkiem m.in. Almannaheillar, dziecięcej grupy Welfare Watch, Náum áttur, grupy SAMAN, Walk to school, komitetu konsultacyjnego dla przedszkoli i szkół podstawowych, Röddar – stowarzyszenia na rzecz dobrego czytania i artykulacji, grupy konsultacyjnej ds. kształtowania polityki rodzinnej w informatyce i komunikacji. Udziela porad, wydaje rocznik oraz materiały edukacyjne na temat wychowania, edukacji i współpracy rodziców. Pracuje nad bezpiecznym korzystaniem z Internetu. Reprezentuje Islandię w projekcie bezpieczeństwa sieciowego SAFT pracując z różnymi grupami interesariuszy (agencje rządowe, ośrodki badawcze, różne organy systemu ecu.). W projekcie pełni rolę konsultanta w zakresie dobrych praktyk bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci. 

O funduszach EOG:

Projekt „Wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie psychologicznym spowodowanym izolacją i brakiem relacji społecznych w świecie on-line” korzysta z dofinansowania o wartości 139 798,00 Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach programu Edukacja, który powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Więcej informacji na temat funduszy EOG można znaleźć pod adresem: https://www.eog.gov.pl/

 

Polecane

Treści, na które warto zwrócić uwagę