fbpx
02 grudnia 2021

Co to jest blended learning?

Autor: e-learning.pl

Blended learning to podejście do nauczania i rozwoju łączące ze sobą tradycyjne metody szkolenia (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie (e-learning) oraz formami wsparcia, takimi jak ćwiczenie określonych umiejętności w grupie. Dzięki użyciu różnorodnych form nauczania, programy blended learningowe tworzą przyjazne, wspierające środowisko, w którym szkolący się mogą poszukiwać informacji, doskonalić zdolności oraz otrzymywać cenne rady i wskazówki. W wielu sytuacjach to właśnie wykorzystanie blended learningu pozwala na stworzenie najbardziej efektywnego procesu edukacyjnego. Na przykład podczas kursu umiejętności budowlanych niezbędne jest przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych. Na początek jednak należałoby zapewnić uczestnikom dostęp do wiedzy na temat narzędzi oraz bezpieczeństwa i sposobu ich użycia. Przekazanie tych informacji odpowiednio wcześniej w formie kursu e-learningowego pozwoli trenerowi na poświęcenie maksimum swojej uwagi ćwiczeniom praktycznym oraz dyskusji, bez konieczności nauczania teorii podczas spotkań tradycyjnych. Kolejnym przykładem może być szkolenie z technik sprzedażowych. Aby zapewnić uczestnikom możliwość przećwiczenia umiejętności zdobytych podczas praktyki z prowadzącym, dobrym pomysłem jest stworzenie kursu online zawierającego rozbudowane scenariusze prezentujące różnorodne sytuacje sprzedażowe. Ich rozwiązywanie pozwoli szkolącym się utrwalić zdobytą wiedzę bez podejmowania ryzyka utraty kontraktu – w bezpiecznym onlinowym środowisku symulacyjnym. Można również przygotować grę online, w której uczestnicy wchodziliby w interakcję z pozostałymi użytkownikami kursu, wcielając się w rolę sprzedającego lub klienta w wymagających sytuacjach.

Pozostałe pojęcia związane z blended learningiem

Wraz z postępem technologicznym branża szkoleń i systemów e-learningowych rozwija się z niebywałą prędkością i nic dziwnego, że terminologia funkcjonująca w jej obrębie również się rozrasta. Pojawiło się wiele pojęć, których znaczenia albo się na siebie nakładają, albo po prostu nie są oczywiste. Niektóre z nich można stosować zamiennie, inne – niekoniecznie. Spróbujmy zatem uporządkować podstawową terminologię funkcjonującą w branży e-learningowej, a konkretnie leksykę dotyczącą form nauczania zdalnego.

Distance learning (d-learning) – termin najszerszy znaczeniowo, ponieważ obejmuje on zarówno nauczanie korespondencyjne, formy telewizyjne i radiowe, jak i cały e-learning. W tłumaczeniu na język polski distance learning oznacza: nauczanie/kształcenie/uczenie się na odległość, nauczanie/kształcenie/uczenie się zdalne.

E-learning – (nauczanie elektroniczne, e-nauczanie/e-uczenie się) – forma distance learningu; inaczej – nauczanie za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem komputerów osobistych lub przenośnych urządzeń bezprzewodowych – smartfonów, tabletów, laptopów (mobile learning/m-learning). E-learning daje nam możliwość uczenia się tego, co jest nam w danej chwili potrzebne, w miejscu, które najbardziej nam odpowiada. Możemy przerabiać materiał edukacyjny we własnym tempie.

W e-learningu rozróżnia się dwa tryby:

synchroniczny: zajęcia z trenerem w ustalonym czasie rzeczywistym w tzw. klasach wirtualnych – virtual learning (videokonferencje, webinary). Spotkania mogą być nagrywane, udostępniane, montowane, analizowane.
asynchroniczny: szkolenia/aktywności/zasoby są osadzone na platformie e-learningowej. Uczestnik może zajrzeć do nich w dogodnym dla siebie czasie. Kontakt z trenerem bądź innymi uczestnikami e-szkolenia polega na udzielaniu się w dyskusjach na forum czy czacie lub na korespondencji mailowej.

W ramach samego e-learningu istnieją różne jego odmiany, np.:

microlearning, czyli różnego rodzaju niewielkie porcje informacji (wpis na Facebooku, Tweeterze, zdjęcie na Instagramie, wpis na blogu, instruktaż na Youtube, pigułka e-learningowa, animacja, infografika).
videolearning (v-learning) może być odmianą microlearningu, ale nie musi.
Śmiało można stwierdzić, że w obecnych czasach video jest najbardziej nośną i wszechobecną formą przekazu. Większość młodych ludzi, aby zdobyć nową wiedzę czy umiejętności, korzysta z podcastów czy filmików instruktażowych typu „Jak zrobić..?” dostępnych na kanale Youtube.
jeśli videolerning został wyodrębniony jako forma e-learningu, można również mówić o audiolearningu. To wszelkiego rodzaju nagrania audio, które można słuchać, np. podczas jazdy samochodem. Ta forma sprawdza się idealnie m.in. w nauczaniu języków obcych.
digital learning – nauczanie/uczenie się wspomagane przez technologie cyfrowe, np. elektryczne nośniki treści (e-booki), platformy e-learningowe (moodle) czy programy do tworzenia szkoleń.

Polecane

Treści, na które warto zwrócić uwagę