blended-learning

 

Blended learning to metoda nauczania, która łączy tradycyjną edukację z nauką online. Polega ona na tym, że uczniowie uczestniczą w lekcjach zarówno w szkole, jak i online, korzystając z różnych narzędzi i platform edukacyjnych.

W nauczaniu mieszanym nauczyciele mogą korzystać z różnych formatów nauczania, takich jak wykłady, ćwiczenia, projekty i zadania, zarówno online, jak i tradycyjnie. Dzięki temu uczniowie mają większą swobodę w nauce, mogą dostosować tempo i styl nauki do swoich indywidualnych potrzeb.

Nauczanie mieszane stało się szczególnie popularne w ostatnich latach, ponieważ umożliwia nauczycielom i uczniom dostęp do szerszej gamy narzędzi edukacyjnych i daje im większą elastyczność w organizowaniu czasu nauki.