motywacja

Motywacja to siła, która pobudza nas do działania i osiągania celów. Jest to proces wewnętrzny, który skłania nas do podjęcia aktywności i dążenia do określonych celów. Motywacja jest kluczowym elementem sukcesu w życiu, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Może pochodzić zewnętrznie, np. w postaci nagrody lub pochwały za osiągnięcia, ale również wewnętrznie, jako wewnętrzna potrzeba rozwoju, realizacji pasji lub samorealizacji.